A A A

Agenda de reforme a fost discutată la MAEIE cu ocazia vizitei delegației Grupului de raportori pentru democraţie al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

Publicat:Fri, 11/10/2019 - 11:14

11 octombrie 2019, Chișinău - Prioritățile și provocările în agenda de reforme, importanța parteneriatului Republicii Moldova cu Consiliul Europei şi statele membre, dar și rolul organizaţiei în consolidarea instituţiilor democratice și realizarea reformelor au fost abordate în cadrul întrevederii ministrului afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, cu delegația Grupului de raportori pentru democraţie (GR-DEM) al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (CoE), care se află la Chișinău într-o vizită de documentare pe marginea implementării Planului de Acţiuni al CoE pentru RM 2017-2020.

În cadrul întâlnirii, interlocutorii au abordat evoluțiile politice recente din țară, prioritățile și provocările în agenda de reforme, și au reconfirmat importanța parteneriatului Republicii Moldova cu Consiliul Europei şi statele membre, în particular rolul organizaţiei în consolidarea instituţiilor democratice, realizarea reformelor, precum cele din sectorul justiţiei, combaterea corupției și spălării banilor, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, și implementarea măsurilor de consolidare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului.

Ministrul Popescu a ţinut să sublinieze interesul Republicii Moldova de a facilita dialogul cu statele donatoare în vederea atragerii fondurilor necesare pentru asigurarea implementării Planului de Acțiuni, finalitatea căruia constă în obținerea rezultatelor palpabile pentru cetățenii țării noastre.

El a salutat, de asemenea, expertiza oferită de către CoE și necesitatea asigurării continuității în domeniile cheie ale reformei justiției, mass-media, apreciind-o drept indispensabilă în susţinerea eforturilor actuale de transformări democratice. Totodată, a fost subliniată necesitatea menținerii alinierii cooperării RM-CoE cu Agenda de Asociere RM-UE.

Delegația GR-DEM a fost constituită din Ambasadorii, Reprezentanții Permanenți pe lângă Consiliul Europei ai Bulgariei, Elveţiei, Liechtensteinului, Lituaniei, Norvegiei, României, Suediei şi Republicii Moldova, precum și oficialii Secretariatului CoE.

Amintim că Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către Delegaţii Comitetului de Miniştri al CoE la data de 1 februarie 2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda