Alerte de călătorie COVID-19

 

Pentru cetățenii Republicii Moldova care sunt în străinătate și au nevoie de asistență și informații în contextul pandemiei COVID-19 recomandăm contactarea misiunii diplomatice sau a oficiului consular din statul în care se află:

Informația pentru cetățenii Republicii Moldova (alerte de călătorie pentru condiții de călătorie peste hotare):

18.01.2021 - Alertă de călătorie Italia

18.01.2021 - Alertă de călătorie Azerbaidjan, Georgia, Iran, India

18.01.2021 - Alertă de călătorie Estonia

15.01.2021 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

10.01.2021 - Alertă de călătorie Germania

08.01.2021 - Alertă de călătorie Letonia

31.12.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

28.12.2020 - (ACTUALIZAT) Alertă de călătorie Turcia

28.12.2020 - Alertă de călătorie Regatul Țărilor de Jos

24.12.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

22.12.2020 - Alertă de călătorie Israel

21.12.2020 - Alertă de călătorie Ucraina

18.12.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

14.12.2020 - Alertă de călătorie Belarus

14.12.2020 -  Alertă de călătorie Germania

11.12.2020 - Alertă de călătorie Ucraina (ACTUALIZATĂ LA ORA 19:00)

11.12.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

07.12.2020 - Alertă de călătorie Ucraina

04.12.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

27.11.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

20.11.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

 

De asemenea cetățenii își pot adresa întrebările:

 • la numerele de telefon 0 80 090990 - (apelul este gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova) sau +373 22 788722. Operatorii Centrului de Apel sunt gata să răspundă direct solicitărilor Dvs. zilnic de luni pînă vineri între orele 08.00 – 17.00 (ora Republicii Moldova). În afara programului, puteţi expedia un mesaj:
 • prin email: callcenter@mfa.gov.md
 • prin Facebook: Centrul de Apel al MAEIE

Informație privind intrarea și traversarea teritoriului Republicii Moldova:

15.01.2021 - Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova, în situația stării de urgență publică prin COVID-19 (în vigoare din 18 ianuarie 2021):

Important:

1. Lista este elaborată în conformitate cu pct. 5.1 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;

2. Lista se actualizează o dată la 14 zile în ziua de vineri și intră în vigoare din ziua de luni a săptămânii viitoare;

3. Indicatorul pentru includerea în listă a statelor pentru care se impune regimul de autorizolare la intrarea persoanelor în Republica Moldova reprezintă incidența cazurilor de infecție cu COVID-19 mai mare sau egal cu 50 de cazuri la 100.000 populație;

4. Fișa epidemiologică se îndeplinește obligatoriu pentru persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova din lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare.

5. Lista se publică pe paginele web ale MAEIE, MAI, MSMPS și ANSP în ziua aprobării.

Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de auto izolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul când punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:

 • membri de familie ai cetăţenilor Republicii Moldova;
 • persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
 • membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 • cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 • posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor non-guvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
 • jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

Excepţie de la subpunctul anterior se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

 • conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de formalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
 • posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoane în tranzit;
 • observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor non-guvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
 • jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Mai multe informații pot fi consultate în textul hotărârii

Întrebări frecvente privind intrarea în Republica Moldova în perioada Stării de Urgență în Sănătate Publică:

Alerte de călătorie (martie - noiembrie 2020)

13.11.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

06.11.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

04.11.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

03.11.2020 - Alertă de călătorie România

31.10.2020 - Alertă de călătorie Ucraina

30.10.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

26.10.2020 - Alertă de călătorie Danemarca

26.10.2020 - Alertă de călătorie România

26.10.2020 - Alertă de călătorie Estonia

23.10.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

16.10.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

13.10.2020 - Alertă de călătorie Italia

10.10.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

07.10.2020 - În atenția cetățenilor Republicii Moldova: avertisment de călătorie pentru Armenia și Azerbaidjan

05.10.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

27.09.2020 - Alertă de călătorie Ucraina

25.09.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

18.09.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

11.09.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

09.09.2020 - Alertă de călătorie Ucraina

31.08.2020 - Alertă de călătorie Bulgaria

31.08.2020 - Alertă de călătorie Ungaria

29.08.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

26.08.2020 - Alertă de călătorie Ucraina (UPDATE: 28.08.2020)

23.08.2020 - Alertă de călătorie Israel

21.08.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

17.08.2020 - Alertă de călătorie Grecia

17.08.2020 - Alertă de călătorie Israel

14.08.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

13.08.2020 - Alertă de călătorie Emiratele Arabe Unite

13.08.2020 - Alertă de călătorie Ucraina

08.08.2020 - Alertă de călătorie Italia

07.08.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

06.08.2020 - Alertă de călătorie Grecia

02.08.2020 - Alertă de călătorie Canada

02.08.2020 - Alertă de călătorie Portugalia

31.07.2020 - Alertă de călătorie Italia

31.07.2020 - Alertă de călătorie Japonia

31.07.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

30.07.2020 - Precizări privind regulile de intrare și tranzitare a teritoriului Bulgariei

30.07.2020 - Precizări în privința tranzitului spre Bulgaria

28.07.2020 - Alertă de călătorie Letonia

28.07.2020 - Alertă de călătorie Bulgaria

27.07.2020 - Actualizare alertă de călătorie pentru România

24.07.2020 - Actualizare alertă de călătorie pentru Ucraina

24.07.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

21.07.2020 - Măsurile referitoare la regimul de intrare în România

20.07.2020 - Alertă de călătorie Israel

16.07.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

15.07.2020 - Bulgaria a prelungit restricțiile la intrarea pe teritoriul său a cetățenilor străini

15.07.2020 - UPDATE: Referitor la interdicția de intrare pe teritoriul Italiei

14.07.2020 - Alertă de călătorie pe teritoriul Austriei

13.07.2020 - Anunț privind modificarea condițiilor de intrare pe teritoriul Ungariei

11.07.2020 - Starea de urgenţă în sănătate publică se prelungeşte până la 31 iulie

10.07.2020 - Referitor la interdicția de intrare pe teritoriul Italiei

10.07.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

02.07.2020 - Precizare pentru deținătorii de permise de ședere italiene expirate

01.07.2020 - Ultimele modificări ale regulilor de circulație între Republica Moldova și Republica Italiană

01.07.2020 - Alertă de călătorie pe teritoriul Bulgariei

01.07.2020 - Restricții de călătorie și măsuri de protecție pe teritoriul Canadei

29.06.2020 - Zborurile dintre Republica Moldova și Republica Turcia, vor fi reluate începând cu data de 1 iulie 2020

27.06.2020 - Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

27.06.2020 - Informații privind călătoriile în Ucraina, în contextul pandemiei COVID-19 dar și inundațiilor din această țară

26.06.2020 - Alertă de călătorie în Statul Israel (actualizată la 26 iunie 2020)

28.05.2020 - Alerte de călătorie

26.05.2020 - Informații privind operarea zborurilor de tip charter (neregulate) după ridicarea stării de urgență în Republica Moldova

17.04.2020 - Alertă de călătorie în Bulgaria

15.04.2020 - Despre zborurile charter pentru perioada 20 aprilie – 3 mai 2020

04.04.2020 - Orarul curselor operate în perioada 6 aprilie - 18 aprilie

02.04.2020 - Despre organizarea zborurilor charter pentru perioada 6 - 19 aprilie 2020

27.03.2020 - China suspendă temporar intrările pe teritoriul său pentru cetățenii străini, inclusiv și pentru deținătorii de vize sau permise de ședere valabile

26.03.2020 - MAEIE îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să se informeze din surse oficiale în privința zborurilor charter cu destinația Chișinău

24.03.2020 - În atenția cetățenilor: întrebări și răspunsuri despre asistența în condiții de COVID-19

23.03.2020 - Restricții de intrare pe teritoriul României pentru cetățenii străini

20.03.2020 - Despre procedura de prelungire a perioadei de ședere temporară a cetățenilor străini pe teritoriul Federației Ruse

19.03.2020 - Informație pentru cetățenii moldoveni referitor la eventuala depășire a termenului de ședere peste hotare

18.03.2020 - Asistența MAEIE pentru cetățenii moldoveni de peste hotare

18.03.2020 - Alertă de călătorie în Zona UE+

17.03.2020 - Precizare de presă MAEIE

14.03.2020 - Restricții temporare de intrare pe teritoriul Ucrainei

12.03.2020 - Restricții de intrare în SUA în contextul prevenirii răspândirii infecției de COVID-19

12.03.2020 - Informații cu privire călătoriile în Republica Austria

10.03.2020 - Avertizare pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în zone afectate de COVID-19

În atenția cetățenilor: întrebări și răspunsuri despre asistența în condiții de COVID-19
 • Sunt cetăţean al Republicii Moldova, cu permis de şedere în alt stat, dar vreau să revin în Republica Moldova la familie. Cum să procedez?

MAEIE recomandă insistent să evitaţi călătoriile în Republica Moldova în perioada pandemiei de COVID-19 şi să evaluaţi cu atenţie riscurile unei astfel de călătorii. Atenţionăm că majoritatea statelor aplică măsuri restrictive de călătorie, manifestate prin interzicerea intrării dar și ieșirii din anumite zone, închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unei perioade obligatorii de carantină. Astfel, călătoria Dumneavoastră ar putea fi afectată de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor adiţional de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă. MAEIE subliniază că posibilitatea acordării asistenţei consulare ar putea fi limitată din cauza restricţiilor de circulaţie impuse de anumite state.

Alertele de călătorie pentru alte state pot fi vizualizate aici: mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19

 • Mă aflu la odihnă/în deplasare/vizită într-un alt  stat, care şi-a anulat rutele internaţionale regulate? Cum să revin în ţară?

MAEIE recomandă contactarea agențiilor de voiaj și a companiilor aeriene în vederea identificării unor rute/posibilităţi alternative pentru retur. Atragem atenţia asupra faptului că multe ţări au sistat comunicarea aeriană cu statele din zonele de risc, iar frontierele terestre ale mai multor state europene sunt închise. Astfel, pentru evitarea riscului de blocaj în zona de frontieră, MAEIE recomandă consultarea alertelor de călătorie pentru alte state (mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19) şi contactarea misiunii diplomatice sau oficiului consular al Republicii Moldova din ţara dată, sau a celei mai apropiate misiuni diplomatice a ţării noastre pentru precizarea informaţiei privind punctele de trecere a frontierei accesibile pentru intrare/ieşire/tranzitare.

Lista misiunilor diplomatice cu datele de contact ale acestora o găsiţi aici:  mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf

 • Poate Ambasada să-mi achite un bilet la avion sau pentru alt mijloc de transport pentru a ajunge în Republica Moldova?

Ambasada nu dispune de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea biletelor de avion, sau pentru alte mijloace de transport (tren, autobuz, etc.) pentru revenirea Dumneavoastră în Republica Moldova. Această responsabilitate Vă revine în totalitate Dumneavoastră. Eforturile Ambasadelor, cu precădere în situaţia actuală, sunt concentrate pe cazurile excepționale de acordare a asistenţei de ordin consular persoanelor aflate în dificultate. 

 • Cum procedez în cazul în care termenul de şedere în statul de reşedinţă a expirat/expiră în curând?

MAEIE  recomandă să Vă adresaţi la serviciile migraţionale sau autorităţile publice din statul de reşedinţă, în vederea extinderii dreptului de ședere sau aplicării excepțiilor interne în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor. În cazul imposibilității obținerii informațiilor respective de la autoritățile locale, cetățenii Republicii Moldova vor solicita suportul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre.

 • Sunt blocat într-o țară unde Republica Moldova nu are ambasadă/consulat. Unde mă adresez pentru asistență consulară? Ce trebuie să fac dacă vreau să mă întorc în Moldova?

Dacă sunteţi blocat într-o ţară unde Republica Moldova nu are Ambasadă/Consulat, Vă sugerăm să contactaţi cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al ţării noastre sau să apelaţi Centrul de Apel al MAEIE la nr. de telefon +373 22 788722 (mfa.gov.md/ro/content/centrul-de-apel), pentru a obţine asistenţa consulară necesară şi a identifica eventuale soluţii pentru revenirea Dumneavoastră în Republica Moldova.

Lista misiunilor diplomatice cu datele de contact ale acestora o găsiţi aici:  mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf

 • Nu  reuşesc să contactez misiunea diplomatică a Republicii Moldova peste hotare.

În prezent, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare primesc mii de apeluri pe zi. În aceste circumstanţe, Vă sugerăm să contactaţi Ambasadele prin Email, sau să apelaţi Centrul de Apel al MAEIE la nr. de telefon +373 22 788722 (mfa.gov.md/ro/content/centrul-de-apel). Contăm pe înţelegea Dumneavoastră şi Vă asigurăm că nici o solicitare nu va rămâne fără răspuns.

Pentru situaţii excepţionale (accidente, decese, etc.), telefoanele de urgenţă ale Ambasadelor sunt disponibile 24/24. https://www.mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf

 • Sunt lucrător sezonier şi mi-a expirat contractul de muncă/perioada de şedere în statul de reşedinţă. Cum să ajung în Republica Moldova?

Pentru extinderea perioadei de şedere în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor, Vă adresaţi la autorităţile migraţionale sau cele locale din statul de reşedinţă (a se vedea pct.4). În vederea identificării unei soluţii pentru întoarcerea în Republica Moldova, Vă recomandăm să contactaţi misiunea diplomatică a Republicii Moldova din statul dat. Misiunile diplomatice, prin toate canalele de comunicare disponibile, Vă vor oferi informaţii actualizate privind situaţia din statele de acreditare şi posibilităţile de revenire în ţară.

 • Am contract de muncă peste hotare, iar angajatorul m-a anunţat că aş putea fi disponibilizat în legătură cu situaţia generată de răspândirea infectărilor cu COVID-19. Cum procedez?

Dacă aflaţi că aţi putea fi disponibilizat, interesaţi-vă de garanţiile şi subvenţiile acordate în statul de reşedinţă în astfel de situaţii. În cazul în care angajatorul Vă anunţă despre încetarea activităţii Dumneavoastră, solicitaţi o notificare scrisă din partea acestuia. Aceasta Vă va permite să Vă adresaţi la un avocat/ONG specializat, care ar putea să Vă consulte, inclusiv pro-bono şi oferi eventuale soluţii.

 • Proprietarul apartamentului în care locuiesc solicită să părăsesc de urgenţă locuinţa. Cum procedez dacă nu am o altă alternativă de a identifica spaţiu de locuit în termeni restrânși?

Dacă proprietarul Vă solicită să părăsiţi spaţiul în care locuiţi, nu vă grăbiţi să faceţi acest lucru. Solicitaţi o notificare scrisă din partea proprietarului. Interesaţi-vă de garanţiile acordate în statul de reşedinţă în situaţii de forţă majoră. O eventuală evacuare silită ar trebui să fie argumentată prin executare judecătorească.

 • Sunt  elev/student peste hotare, iar procesul de studii a fost/ar putea fi suspendat pentru o perioadă nedeterminată. Cum procedez în contextul restricţiilor de călătorie care sunt/ar putea fi  în statul de reşedinţă?

Dacă ești elev/student peste hotare, ia legătura cu instituția de învățământ și asigură-te că-ți poți continua ciclul de studii la distanță. În vederea identificării unei soluţii pentru întoarcerea în Republica Moldova, recomandăm să contactaţi misiunea diplomatică a Republicii Moldova din statul de reşedinţă. Misiunile diplomatice, prin toate canalele de comunicare disponibile, Vă vor oferi informaţii actualizate privind situaţia din statele de acreditare şi posibilităţile de revenire în ţară.

 • Sunt peste hotarele Republicii Moldova şi îmi expiră poliţa de călătorie/asigurare medicală. Cum procedez?

Dacă Vă expiră polița de asigurare medicală/de călătorie, luaţi legătura cu prestatorul de servicii și revendicați-Vă dreptul la asigurare pe toată durata situației excepționale.

 • Este autorizată intrarea cetăţenilor străini în Republica Moldova?

Din data de 17 martie 2020, traversarea frontierei de stat moldo – române şi a celei moldo – ucrainene pe sensul de intrare în Republica Moldova, este interzisă cetăţenilor străini.

Excepţia de la această regulă se aplică membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrilor de familie ale acestora. De asemenea, este autorizată trecerea pentru cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi sau cu şedere permanentă/temporară, conducătorilor auto sau personalului de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajelor aeronavelor, navelor şi brigăzilor garniturilor de tren.

 • Au fost impuse restricţii pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova?

Au interdicţie de a părăsi teritoriul Republicii Moldova persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

Celelalte persoane care intenţionează să părăsească teritoriul Republicii Moldova trebuie să se informeze despre restricţiile de circulaţie, inclusiv pentru tranzit, impuse de statele vecine, cît şi statele de destinaţie. Consultaţi alertele de călătorie disponibile pe pagina MAEIE şi profilurile de Facebook ale misiunilor diplomatice ale RM care sunt actualizate cu regularitate. mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19

 • Mă aflu în Republica Moldova şi vreau să revin în statul reşedinţă, în care am permis pentru studii, muncă, etc. Ce posibilităţi sunt?

Cursele aeriene şi cele charter regulate, precum şi rutele feroviare internaţionale de transport de pasageri au fost sistate de ţara noastră pentru perioada 17 martie – 01 aprilie 2020. Această restricţie ar pute fi prelungită în caz de necesitate.

În situaţia în care intenţionaţi să părăsiţi teritoriul Republicii Moldova pe cale terestră, Vă aducem la cunoştinţă că atât statele vecine, cât şi multe alte state au impus restricţii de circulaţie, inclusiv pentru persoanele care au permis de şedere în ţările respective. Pe paginile web și profilurile de facebook ale Ministerului, Misiunilor Diplomatice și Oficiilor Consulare ale Republicii Moldova pot fi găsite informații și actualizări privind Alertele de călătorie referitor la condițiile de intrare și tranzit din statele de acreditare.