Proiecte de decizii/acte normative

ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contr

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contract de schimb