Proiecte de decizii/acte normative

ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor acte normative

În scopul asigurării transparenței decizionale, conform legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor acte normative.  

Proiectul a fost elaborat, reieșind din necesitatea ajustării prevederilor unor acte normative ale Guvernului la prevederile Convenției de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relațiile consulare, și anume operarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 în sensul excluderii Oficiului Consular la Padova din componența Consulatului General la Milano, cu expunerea componenței acestuia într-o anexă aparte.

Subsecvent, se prezintă a fi necesară operarea modificărilor corespunzătoare în Hotărîrea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și în Hotărîrea Guvernului nr. 945/2013 cu privire la deschiderea Consulatului Republicii Moldova în orașul Padova în sensul excluderii subordonării administrative, financiare și funcționale a acestuia, în raport cu Consulatul General al Republicii Moldova la Milano.