În atenția cetățenilor: întrebări și răspunsuri despre asistența în condiții de COVID-19

Publicat:Tue, 24/03/2020 - 15:47

 • Sunt cetăţean al Republicii Moldova, cu permis de şedere în alt stat, dar vreau să revin în Republica Moldova la familie. Cum să procedez?

MAEIE recomandă insistent să evitaţi călătoriile în Republica Moldova în perioada pandemiei de COVID-19 şi să evaluaţi cu atenţie riscurile unei astfel de călătorii. Atenţionăm că majoritatea statelor aplică măsuri restrictive de călătorie, manifestate prin interzicerea intrării dar și ieșirii din anumite zone, închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unei perioade obligatorii de carantină. Astfel, călătoria Dumneavoastră ar putea fi afectată de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor adiţional de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă. MAEIE subliniază că posibilitatea acordării asistenţei consulare ar putea fi limitată din cauza restricţiilor de circulaţie impuse de anumite state.

Alertele de călătorie pentru alte state pot fi vizualizate aici: mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19

 

 • Mă aflu la odihnă/în deplasare/vizită/într-un alt  stat, care şi-a anulat rutele internaţionale regulate? Cum să revin în ţară?

MAEIE recomandă contactarea agențiilor de voiaj și a companiilor aeriene în vederea identificării unor rute/posibilităţi alternative pentru retur. Atragem atenţia asupra faptului că multe ţări au sistat comunicarea aeriană cu statele din zonele de risc, iar frontierele terestre ale mai multor state europene sunt închise. Astfel, pentru evitarea riscului de blocaj în zona de frontieră, MAEIE recomandă consultarea alertelor de călătorie pentru alte state (mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19) şi contactarea misiunii diplomatice sau oficiului consular al Republicii Moldova din ţara dată, sau a celei mai apropiate misiuni diplomatice a ţării noastre pentru precizarea informaţiei privind punctele de trecere a frontierei accesibile pentru intrare/ieşire/tranzitare.

Lista misiunilor diplomatice cu datele de contact ale acestora o găsiţi aici:  mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf

 

 • Poate Ambasada să-mi achite un bilet la avion sau pentru alt mijloc de transport pentru a ajunge în Republica Moldova?

Ambasada nu dispune de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea biletelor de avion, sau pentru alte mijloace de transport (tren, autobuz, etc.) pentru revenirea Dumneavoastră în Republica Moldova. Această responsabilitate Vă revine în totalitate Dumneavoastră. Eforturile Ambasadelor, cu precădere în situaţia actuală, sunt concentrate pe cazurile excepționale de acordare a asistenţei de ordin consular persoanelor aflate în dificultate. 

 

 • Cum procedez în cazul în care termenul de şedere în statul de reşedinţă a expirat/expiră în curând?

MAEIE  recomandă să Vă adresaţi la serviciile migraţionale sau autorităţile publice din statul de reşedinţă, în vederea extinderii dreptului de ședere sau aplicării excepțiilor interne în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor. În cazul imposibilității obținerii informațiilor respective de la autoritățile locale, cetățenii Republicii Moldova vor solicita suportul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre.

 

 • Sunt blocat într-o țară unde Republica Moldova nu are ambasadă/consulat. Unde mă adresez pentru asistență consulară? Ce trebuie să fac dacă vreau să mă întorc în Moldova?

Dacă sunteţi blocat într-o ţară unde Republica Moldova nu are Ambasadă/Consulat, Vă sugerăm să contactaţi cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al ţării noastre sau să apelaţi Centrul de Apel al MAEIE la nr. de telefon +373 22 788722 (mfa.gov.md/ro/content/centrul-de-apel), pentru a obţine asistenţa consulară necesară şi a identifica eventuale soluţii pentru revenirea Dumneavoastră în Republica Moldova.

Lista misiunilor diplomatice cu datele de contact ale acestora o găsiţi aici:  mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf

 

 • Nu  reuşesc să contactez misiunea diplomatică a RM peste hotare.

În prezent, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare primesc mii de apeluri pe zi. În aceste circumstanţe, Vă sugerăm să contactaţi Ambasadele prin Email, sau să apelaţi Centrul de Apel al MAEIE la nr. de telefon +373 22 788722 (mfa.gov.md/ro/content/centrul-de-apel). Contăm pe înţelegea Dumneavoastră şi Vă asigurăm că nici o solicitare nu va rămâne fără răspuns.

Pentru situaţii excepţionale (accidente, decese, etc.), telefoanele de urgenţă ale Ambasadelor sunt disponibile 24/24. https://www.mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf

  

 • Sunt lucrător sezonier şi mi-a expirat contractul de muncă/perioada de şedere în statul de reşedinţă. Cum să ajung în Republica Moldova?

Pentru extinderea perioadei de şedere în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor, Vă adresaţi la autorităţile migraţionale sau cele locale din statul de reşedinţă (a se vedea pct.4). În vederea identificării unei soluţii pentru întoarcerea în Republica Moldova, Vă recomandăm să contactaţi misiunea diplomatică a RM din statul dat. Misiunile diplomatice, prin toate canalele de comunicare disponibile, Vă vor oferi informaţii actualizate privind situaţia din statele de acreditare şi posibilităţile de revenire în ţară.

 

 • Am contract de muncă peste hotare, iar angajatorul m-a anunţat că aş putea fi disponibilizat în legătură cu situaţia generată de răspândirea infectărilor cu COVID-19. Cum procedez?

Dacă aflaţi că aţi putea fi disponibilizat, interesaţi-vă de garanţiile şi subvenţiile acordate în statul de reşedinţă în astfel de situaţii. În cazul în care angajatorul Vă anunţă despre încetarea activităţii Dumneavoastră, solicitaţi o notificare scrisă din partea acestuia. Aceasta Vă va permite să Vă adresaţi la un avocat/ONG specializat, care ar putea să Vă consulte, inclusiv pro-bono şi oferi eventuale soluţii.

 

 • Proprietarul apartamentului în care locuiesc solicită să părăsesc de urgenţă locuinţa. Cum procedez dacă nu am o altă alternativă de a identifica spaţiu de locuit în termeni restrânși?

Dacă proprietarul Vă solicită să părăsiţi spaţiul în care locuiţi, nu vă grăbiţi să faceţi acest lucru. Solicitaţi o notificare scrisă din partea proprietarului. Interesaţi-vă de garanţiile acordate în statul de reşedinţă în situaţii de forţă majoră. O eventuală evacuare silită ar trebui să fie argumentată prin executare judecătorească.

 

 • Sunt  elev/student peste hotare, iar procesul de studii a fost/ar putea fi suspendat pentru o perioadă nedeterminată. Cum procedez în contextul restricţiilor de călătorie care sunt/ar putea fi  în statul de reşedinţă?

Dacă ești elev/student peste hotare, ia legătura cu instituția de învățământ și asigură-te că-ți poți continua ciclul de studii la distanță. În vederea identificării unei soluţii pentru întoarcerea în Republica Moldova, recomandăm să contactaţi misiunea diplomatică a Republicii Moldova din statul de reşedinţă. Misiunile diplomatice, prin toate canalele de comunicare disponibile, Vă vor oferi informaţii actualizate privind situaţia din statele de acreditare şi posibilităţile de revenire în ţară.

 

 • Sunt peste hotarele Republicii Moldova şi îmi expiră poliţa de călătorie/asigurare medicală. Cum procedez?

Dacă Vă expiră polița de asigurare medicală/de călătorie, luaţi legătura cu prestatorul de servicii și revendicați-Vă dreptul la asigurare pe toată durata situației excepționale.

 

 • Este autorizată intrarea cetăţenilor străini în Republica Moldova?

Din data de 17 martie 2020, traversarea frontierei de stat moldo – române şi a celei moldo – ucrainene pe sensul de intrare în Republica Moldova, este interzisă cetăţenilor străini.

Excepţia de la această regulă se aplică membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrilor de familie ale acestora. De asemenea, este autorizată trecerea pentru cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi sau cu şedere permanentă/temporară, conducătorilor auto sau personalului de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajelor aeronavelor, navelor şi brigăzilor garniturilor de tren.

 

 • Au fost impuse restricţii pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova?

Au interdicţie de a părăsi teritoriul Republicii Moldova persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

Celelalte persoane care intenţionează să părăsească teritoriul Republicii Moldova trebuie să se informeze despre restricţiile de circulaţie, inclusiv pentru tranzit, impuse de statele vecine, cît şi statele de destinaţie. Consultaţi alertele de călătorie disponibile pe pagina MAEIE şi profilurile de Facebook ale misiunilor diplomatice ale RM care sunt actualizate cu regularitate. mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19

 

 • Mă aflu în Republica Moldova şi vreau să revin în statul reşedinţă, în care am permis pentru studii, muncă, etc. Ce posibilităţi sunt?

Cursele aeriene şi cele charter regulate, precum şi rutele feroviare internaţionale de transport de pasageri au fost sistate de ţara noastră pentru perioada 17 martie – 01 aprilie 2020. Această restricţie ar pute fi prelungită în caz de necesitate.

În situaţia în care intenţionaţi să părăsiţi teritoriul Republicii Moldova pe cale terestră, Vă aducem la cunoştinţă că atât statele vecine, cât şi multe alte state au impus restricţii de circulaţie, inclusiv pentru persoanele care au permis de şedere în ţările respective. Pe paginile web și profilurile de facebook ale Ministerului, Misiunilor Diplomatice și Oficiilor Consulare ale Republicii Moldova pot fi găsite informații și actualizări privind Alertele de călătorie referitor la condițiile de intrare și tranzit din statele de acreditare.

 

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda