Aureliu Ciocoi: Republica Moldova își dorește o cooperare mai strânsă cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială

Publicat:Tue, 27/04/2021 - 11:04

27 aprilie 2021, Viena – În cadrul vizitei de lucru în Austria, șeful diplomației moldovene Aureliu Ciocoi a purtat discuții cu Li Yong, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). Oficialii s-au referit la necesitatea extinderii colaborării pe filiera întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea parteneriatelor cu organizațiile relevante din Republica Moldova și susținerea platformelor de inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic pentru consolidarea capacităților industriale din Republica Moldova.

Oficialul ONU a evidențiat că la etapa actuală asistența UNIDO urmează prioritățile stabilite în Cadrul de programare pentru dezvoltare industrială incluzivă și durabilă (ISID) pentru anii 2019 - 2023 și vizează valorificarea eforturilor internaționale coordonate și extinse de dezvoltare. La rândul său, Aureliu Ciocoi a nuanțat preocuparea Guvernului pentru asigurarea competitivității industriale sporite, acces la piață, inovare și promovarea investițiilor, ocuparea forței de muncă productivă pentru comunitățile rurale, dezvoltarea antreprenoriatului social și managementul durabil al energiei și al mediului.

Aureliu Ciocoi și Li Yong s-au referit și la studiul aprofundat al ecosistemului de inovare din Republica Moldova, elaborat recent, care remarcă că serviciile propuse corespund de pe teren și reflectă prioritățile părților interesate. În acest context, demnitarul moldovean a salutat desfășurarea proiectului „Program de inovare a tehnologiei prietenoase mediului ambiant pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate din Republica Moldova” în valoare de 50 000 de dolari SUA, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu și implementat de UNIDO.

Notă informativă: UNIDO este o agenție specializată ONU care are mandatul de a  promova şi accelera dezvoltarea industrială durabilă în statele în curs de dezvoltare cu economie în tranziţie. În ultimii ani, UNIDO şi-a asumat un rol sporit în agenda de dezvoltare globală, concentrându-şi activitatea asupra reducerii sărăciei, globalizării incluzive şi durabilitatea mediului. Asistenţa oferită de UNIDO este divizată în patru categorii de servicii, acestea fiind: cooperarea tehnică, servicii de analiză şi consultanţă în politici, elaborarea standardelor şi conformarea cu acestea, transferul de cunoştinţe şi crearea de reţele. Republica Moldova a devenit membru al UNIDO la 1 iunie 1993 iar cooperarea cu organizaţia respectivă se realizează prin prisma proiectelor implementate în ţara noastră în domeniul economic şi cel al mediului. Programul-cadru de țară acoperă perioada anilor 2019-2023 și are ca scop promovarea industrializării incluzive și sustenabile în Republica Moldova, inclusiv o reindustrializare orientată spre o producție cu valoare adăugată înaltă, specializare inteligentă și utilizare eficientă a resurselor. Cu un buget estimat de 28 980 000 EUR, Programul va contribui la dezvoltarea industrială incluzivă și durabilă a Republicii Moldova prin activități dedicate dezvoltării.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda