Evidenţa consulară

Evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova presupune înregistrarea la misiunile diplomatice sau oficiile consulare moldoveneşti a cetăţenilor care se stabilesc cu domiciliu permanent sau temporar în străinătate.

Includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova se face gratis.

Există două categorii de includere în evidenţă consulară:

  1. evidenţa consulară permanentă a cetăţenilor Republicii Moldova: sunt luaţi în evidenţă consulară cetăţenii Republicii Moldova care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate;
  2. evidenţa consulară temporară a cetăţenilor Republicii Moldova: sunt luaţi în evidenţă consulară cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi temporar în străinătate (pentru studii, tratament, muncă temporară ş.a.).

În evidenţă consulară pot fi luaţi doar cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi permanent sau temporar în străinătate. Astfel, misiunile diplomatice şi oficiile consulare dispun de datele de contact ale cetăţenilor şi îi vor putea contacta pentru a-i invita să participe la acţiunile culturale şi de alt gen desfăşurate de misiunea diplomatică sau pentru a-i anunţa despre situaţiile excepţionale sau de urgenţă ce îi vizează pe ei sau rudele/persoanele apropiate ale acestora (de exemplu, contactarea rudelor în cazuri de calamităţi naturale pentru asigurarea siguranţei acestora, ş.a.).

Pentru a fi luaţi în evidenţa consulară, cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliu permanent sau aflaţi temporar în străinătate, urmează să prezinte misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova următoarele documente:

  1. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (original)
  2. Formularul, completat în limba de stat (formularele prezentate pe hîrtie de fax nu sunt acceptate)
  3. O fotografie color, 3,5X 4,5

Pentru a afla mai multe informaţii privitor la un caz concret de înregistrare în evidenţă consulară, contactaţi misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.