Gheorghe Leucă: „Promovarea agendei privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în Republica Moldova, în parteneriat mai strâns cu UN Women reprezintă o prioritate la MAEIE”

Publicat:Wed, 16/09/2020 - 10:49

16 septembrie 2020, Chișinău – Secretarul de stat Gheorghe Leucă a discutat agenda curentă de colaborare cu noul reprezentant al Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Republica Moldova, Dominika Stojanoska.

Gheorghe Leucă și Dominika Stojanoska s-au referit la necesitatea abordării subiectelor aferente agendei egalității de gen în contextul pregătirii delegațiilor naționale pentru Segmentul la nivel înalt al celei de a 75-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care se va desfășura la New York la sfârșitul lunii septembrie curent, precum și pe parcursul sesiunii ordinare din acest an.

Secretarul de stat a informat interlocutorul despre participarea ministrului Oleg Țulea cu o alocuțiune la Reuniunea de Nivel Înalt cu ocazia aniversării a 25 de ani de la a patra Conferință mondială asupra femeilor organizată în acest an cu genericul: „Accelerarea realizării egalității de gen și abilitării femeilor și fetelor”.

Oficialii au efectuat un schimb de opinii și asupra realizării prevederilor Strategiei Naționale asupra Egalității de Gender și a Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, pentru anii 2018-2021 și a fost convenită pregătirea pe parcursul anului 2021 în coordonare cu instituțiile naționale relevante a unui nou angajament.

Finalmente, a fost agreată avansarea cooperării cu UN Women pe mai multe planuri, inclusiv prin prisma necesității intensificării dialogului inter-instituțional în vederea asigurării priorităților de țară în domeniu: consolidării rolului de lideră și a participării femeilor, eliminării violenței față de femei,  implicării femeilor în toate aspectele de asigurare a păcii și securității, sporirii abilitării economice a femeilor și promovării egalității de gen ca element central în planificarea și bugetarea la nivel național.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda