MAEIE înaintează cererea de apel

Publicat:Mon, 26/10/2020 - 10:39

La 31.01.2020, reclamanta Rolemskaia Irina s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenției Proprietății Publice, privind obligarea de a întreprinde acțiunile necesare, prescrise în Hotărârea de Guvern nr.142 din 27.02.2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb, și anume: să inițieze procedura administrativă de pregătire și încheiere a contractului de schimb în privința bunurilor imobile:

  1. terenul aferent cu suprafața de 0,0397 ha (număr cadastral 5110137500:50:011:0044) și construcția capitală cu destinație locativă, lit. A, cu suprafața de 402,2m2, cu anexele lit. Б, lit. Г, nr.1-3, amplasate pe str. Tinysta nr.6/4-A, or. Odessa, Ucraina (proprietate a reclamantei) și
  2. bunul imobil (construcție capitală), amplasat pe str. Posmitnogo, nr. 2/2Б, or. Odessa, Ucraina (proprietate a Republicii Moldova).  

În procesul de examinare a cauzei de judecată, MAEIE a solicitat atragerea Guvernului în prezentul proces de judecată în calitate de intervenient accesoriu, deoarece în competența sa intră atribuțiile de administrate și deetatizare a proprietății publice.

Totodată, a fost invocat dezacordul cu cererea de chemare în judecată și a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată, din următoarele considerente:

- potrivit pct. 3 din HG 142/2019, se împuternicește Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în comun Agenția Proprietății Publice, în termen de 30 de zile, să asigure semnarea contractului de schimb.

Rolemskaia Irina s-a adresat ministerului cu cerere de a pune în aplicare prevederile HG 142/2019 la 04.11.2020. La această dată, împuternicirile Ministerului nu mai erau în vigoare.

- La momentul recepționării cererii Rolemskaia Irina, au apărut suspiciuni privind prețul imobilului propus pentru schimb, astfel că au fost efectuate 3 evaluări a bunului imobil, proprietate a Republicii Moldova.

În temeiul art. 5 lit. c) și art. 6 lit. k) din Legea nr. 136/2017, Guvernul a hotărât să abroge Hotărârea Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb.

Motivele care au stat la baza Hotărârii de abrogare, au fost invocate în Nota informativă:

  1. Prețul estimat al edificiului Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa, conform Raportului de evaluare imobiliare, efectuat la data de 24 ianuarie 2019 a constituit: 485 429 dolari SUA (187 405 valoarea clădirii și 301 024 dolari SUA valoarea 0,04 ha de pământ aflat în folosință);
  2. În contextul în care au apărut dubii despre corectitudinea evaluării, MAEIE a solicitat reevaluarea edificiului Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa. Ca urmare, potrivit Raportului de evaluare imobiliară din 12 decembrie 2019, valoarea imobilului a constituit 468 800 dolari SUA pentru construcție și 1 465 600 dolari SUA evaluarea pământului, sau aproximativ de 3 ori mai mare decât evaluarea precedentă.
  3. În vederea determinării juste a valorii de piață, a fost efectuată a 3 evaluare, care a stabilit că edificiului Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa este de 450 526 dolari SUA clădirea și 269 537 dolari SUA valoarea  pământului aflat în folosință.
  4. La data de 20 februarie 2019, adică în ajunul aprobării Hotărârii Guvernului nr.142 din 27 februarie 2019 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare (cu preț de 90 000 dolari SUA), prin care a fost schimbat proprietarul construcției cu destinație locativă, lit. A, cu suprafața de 402,2m2, cu anexele lit. Б, lit. Г, nr.1-3, amplasate pe str. Tinysta nr.6/4-A, or. Odessa, Ucraina. Respectiv, dna Rolemscaia a devenit proprietară a imobilului cu 7 zile înainte de aprobarea HG nr.142, investind doar 90 000 dolari SUA.

Astfel, Guvernul a decis abrogarea Hotărârea Guvernului nr. 142/2019, iar bunul imobil (construcție capitală) amplasat pe str. Posmitnogo nr. 2/2 Б, or. Odessa, Ucraina, proprietate a Republicii Moldova, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a reluat statutul bunului din domeniul public al proprietății de stat.

La data de 23 octombrie 2020, de către Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a fost pronunțat Dispozitivul Hotărârii judecătorești nr. 3-264/2020, pe marginea cauzei intentată de către Irina Rolemskaia împotriva Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenția Proprietății Publice, terț Guvernul, prin care s-a dispus:

  1. Se anulează actul administrativ individual defavorabil - Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.577 din 31 iulie 2020;
  2. Se obligă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenția Proprietății Publice să întreprindă acțiunile necesare și prescrise în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.142 din 27.02.2019, și anume: să inițieze procedura administrativă de pregătire și încheiere a contractului de schimb.

Astfel, instanța de judecată a anulat Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.577 din 31 iulie 2020, prin care MAE IE împreună cu Guvernul au încercat să stopeze o schemă dubioasă.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene consideră hotărârea judecătorească menționată ca fiind vădit ilegală, emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material și procedural, precum și neelucidarea circumstanțelor importante și va înaintata cererea de apel.

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda