Ministrul de externe Nicu Popescu a susținut un discurs în cadrul Dialogului de nivel înalt privind energia: „Garantarea accesului la energie fiabilă, durabilă și modernă constituie un obiectiv de bază al politicii energetice a țării”

Publicat:Fri, 24/09/2021 - 14:21

24 septembrie 2021, New York - În marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, viceprim-ministrul Nicu Popescu a participat în format virtual cu un discurs la Dialogul de nivel înalt privind energia, eveniment ce a reunit delegații guvernamentale la cel mai înalt nivel, inclusiv lideri din sectorul privat și societatea civilă.

Dialogul a avut drept scop mobilizarea angajamentelor în vederea realizării obiectivului șapte: energie accesibilă și curată și a țintelor aferente sectorului energetic din Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă.

„Am menționat că garantarea accesului la energie fiabilă, durabilă și modernă constituie un obiectiv de bază al politicii energetice a Republicii Moldova în contextul eforturilor de asigurare a securității statului în domeniul vizat și îndeplinire a angajamentelor asumate prin Agenda 2030 și Acordul de la Paris privind schimbarea climei.” – a spus ministrul Nicu Popescu în discurs.

Notă:

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată de către statele membre ONU, inclusiv Republica, în cadrul unui summit desfășurat în anul 2015, la New York. Agenda 2030 reprezintă un plan  global de acțiuni care include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de ținte.  Realizarea ODD-lor și a țintelor aferente urmează să contribuie la soluționarea celor mai persistente provocări cu care se confruntă lumea din domenii precum mediul, economia, energia, sănătatea, statul de drept.

Acordul de la Paris privind schimbarea climei  a fost adoptat în cadrul celei de-a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, desfășurată la Paris, în anul 2015. Documentul stabilește un plan de acțiune la nivel global, pe termen lung, în vederea reducerii semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda