A A A

Proiecte de decizii/acte normative

Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere al Republica Moldova