A A A

Republica Moldova şi România îşi consolidează Parteneriatul Strategic

Publicat:Tue, 23/07/2019 - 20:30

23 iulie 2019, Bucureşti – Realizarea proiectelor concrete în domeniul protecției mediului și apelor, în domeniul educației, culturii, sănătății, afacerilor interne și cooperării transfrontaliere, finanțelor publice, interconectării energetice, precum și în domeniul telecomunicațiilor, inclusiv prin implementarea programului de asistenţă de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, au constituit subiectele discuţiilor delegaţiilor Republicii Moldova şi României în cadrul reuniunii Grupului de lucru interministerial, care şi-a desfăşurat lucrările la Palatul Victoria.

Pornind de la prioritățile ţării noastre și în concordanță cu obiectivul comun cu România de susținere fermă a parcursului european al Republicii Moldova, participanții la reuniunea Grupului de lucru au realizat o analiză aprofundată a proiectelor în curs de derulare, precum şi modalitățile pentru lansarea de proiecte noi, în scopul generării unor beneficii directe pentru îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

În context, s-a convenit ca, în perioada imediat următoare, sprijinul României să se concentreze prioritar asupra unor proiecte concrete în domeniul protecției mediului și apelor, în domeniul educației, culturii, sănătății, afacerilor interne și cooperării transfrontaliere, finanțelor publice, interconectării energetice, precum și în domeniul telecomunicațiilor. Cu titlu distinct, au fost menţionate construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni şi renovarea podului peste râul Prut de la Ungheni.

Totodată, a fost evidențiată importanța implementării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, precum și a derulării proiectelor de asistență oficială pentru dezvoltare cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor ţării noastre.

Menţionăm că delegaţia românească, în cele 8 subgrupuri interministeriale de lucru, a fost constituită din reprezentanţii următoarelor instituţii: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda