Șapte ani de călătorii fără vize în spațiul Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova

Publicat:Wed, 28/04/2021 - 09:40

28 aprilie 2021, Chișinău – Astăzi se împlinesc 7 ani de la abolirea regimului de vize pentru călătoriile de scurtă durată ale cetățenilor Republicii Moldova, deținători de pașapoarte biometrice, în spațiul Schengen. Pe parcursul perioadei respective 2 376 731 de moldoveni au beneficiat de regimul dat, călătorind în UE de 9 121 544 de ori.

Fiecare an al aplicării regimului fără vize s-a caracterizat printr-o dinamică ascendentă, astfel numărul anual al beneficiarilor ajungând de la 157 816 persoane, care au călătorit în spațiul Schengen în 2014, până la 890 974 – în 2019. Totodată, potrivit Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), din numărul total de călătorii se înregistrau doar aproximativ 0,3 – 0,4% de cazuri de refuz de intrare și 0,5 – 0,7% de cazuri de ședere ilegală. Prin urmare, cetățenii moldoveni manifestau o atitudine responsabilă față de această libertate.

În contextul declanșării pandemiei COVID-19 și restricțiilor de călătorie introduse de către statele membre ale Uniunii Europene, circulația liberă a fost afectată în mod esențial. În anul 2020 numărul beneficiarilor de regim fără vize a scăzut în comparație cu 2019 cu 2,4 ori (de la 890 974 la 366 254), iar numărul călătoriilor – cu 2,9 ori (de la 2 322 787 la 793 243). Situația similară s-a menținut și în anul 2021, numărul călătoriilor în primele 4 luni ale anului curent fiind în descreștere cu 2,2 ori în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent (de la 433 161 la 198 060). În același timp, s-a mărit într-un mod disproporționat rata cazurilor de refuz de intrare și cazurilor de ședere ilegală, ajungînd în 2020 la 1,1% (8 668 cazuri) și, respectiv, 2,6% (20 414 cazuri). Creșterea în cauză ar putea fi explicată prin limitarea călătoriilor în UE doar la cele esențiale și suspendarea temporară a transportului internațional de pasageri în primăvara – vara anului 2020.

Exprimăm încrederea că măsurile de gestionare a COVID-19, inclusiv campania de vaccinare, realizate atât în Republica Moldova, cât și în statele spațiului Schengen vor permite într-o perspectivă previzibilă renunțarea treptată la restricțiile de călătorie introduse în contextul pandemiei. Astfel, va deveni posibilă restabilirea pe deplin a beneficiilor regimului fără vize pentru cetățenii moldoveni în ceea ce ține de facilitarea contactelor interumane și contribuirea la consolidarea suplimentară a legăturilor de afaceri, sociale și culturale între Republica Moldova și țările spațiului Schengen.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va continua să informeze cetățenii moldoveni despre drepturile și obligațiile aferente regimului fără vize, inclusiv cu ajutorul noii redacții a Ghidului privind libera circulație în spațiul european.

De asemenea, va continua să fie publicată informația săptămânală despre regulile de acces pe teritoriul altor state în contextul COVID-19. În același timp autoritățile naționale vor continua să asigure implementarea condiționalităților, care au stat la baza liberalizării regimului de vize, precum și a recomandărilor rapoartelor anuale ale Comisiei Europene privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. 

Notă: Din Spațiul Schengen fac parte a) 26 din 27 state membre ale Uniunii Europene (22 state membre Schengen și 4 state candidate pentru Schengen - Bulgaria, Cipru, Croația, România, care aplică regulile Schengen), doar Irlanda reprezentînd o excepție, precum și b) Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda