Secretarul de stat Ruslan Bolbocean a avut o întrevedere cu Daniela Gasparikova, noul Reprezentant Rezident PNUD în Republica Moldova

Publicat:Mon, 22/05/2023 - 16:33

22 mai 2023, Chișinău – Nivelul de cooperare, bazată pe obiectivele stipulate în Programul de țară al PNUD pentru perioada 2023 – 2027, gradul de implementare a proiectelor în diverse domenii de interes comun, precum și prioritățile oficiului de țară PNUD în Republica Moldova, au fost discutate în cadrul întrevederii secretarului de stat Ruslan Bolbocean cu noul Reprezentant Rezident PNUD în țara noastră, Daniela Gasparikova.  

În cadrul discuției, cei doi oficiali au efectuat un schimb de opinii cu referire la aspectele colaborării bilaterale, trecând în revistă principalele proiecte derulate şi realizate de către echipa de țară PNUD în Republica Moldova, cu accent prioritar pe obiectivele și inițiativele derivate din Programul de țară Republica Moldova – PNUD pentru perioada 2023 – 2027, ce se pliază în totalitate pe prioritățile Guvernului Republicii Moldova şi angajamentul țării noastre de reformare şi modernizare în procesul de integrare europeană.

Secretarul de stat Ruslan Bolbocean a exprimat aprecieri pentru sprijinul amplu oferit de PNUD în gestionarea crizei refugiaților și în domenii de dezvoltare importante precum este reforma justiției, combaterea corupției, măsurile de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice, reziliența energetică și energia regenerabilă, digitalizarea și tranziția la economia verde. În context, Secretarul de stat Ruslan Bolbocean a subliniat faptul că PNUD este un partener important al Guvernului Republicii Moldova și este bine poziționat prin expertiza și instrumentele importante de care dispune, inclusiv abordarea inovatoare, pentru a sprijini nevoile și eforturile de dezvoltare ale țării.

La rândul său, Reprezentanta Rezidentă PNUD în Republica Moldova a evocat solidaritatea exemplară cu care populația și Guvernul Republicii Moldova a gestionat fluxul de refugiați ucraineni ce au tranzitat sau au găsit refugiu în țara noastră. De asemenea, Daniela Gasparikova s-a referit și la necesității de recuperare economică sustenabilă prin continuarea sprijinului oferit de PNUD în domenii precum eficiența energetică și energia regenerabilă, schimbările climatice și mediul, digitalizarea, dezvoltarea economiei verzi și buna guvernare.

În încheiere, cu ocazia primirii scrisorilor de cabinet din partea Danielei Gasparikova, Secretarul de stat Bolbocean i-a urat interlocutoarei mult succes şi perseverență în exercitarea mandatului ei de înaltă responsabilitate în țara noastră şi a asigurat-o de întreaga disponibilitate şi deschidere a autorităților de la Chișinău în vederea avansării procesului de implementare şi derulare a proiectelor de dezvoltare durabilă, precum şi de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi PNUD.

Notă: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este o entitate specializată a Organizației Națiunilor Unite, înființat prin rezoluția 2029 a Adunării Generale a ONU în anul 1965. Programul reprezintă rețeaua globală a sistemului ONU în domeniul dezvoltării, cu scopul de a sprijini țările în curs de dezvoltare în vederea atragerii şi utilizării corespunzătoare a asistenței pentru dezvoltare. PNUD își desfășoară activitatea în patru mari domenii: guvernarea, drepturile omului şi egalitate de gen; creșterea economică durabilă, incluzivă şi echitabilă; durabilitatea şi reziliența mediului înconjurător; prevenirea crizelor şi reconstrucție.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda