Vize și Servicii consulare

Sesizări şi reclamaţii

Petiţii şi reclamaţii

Conform Legii nr.190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, sesizare, adresată organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionare în termenul stabil de lege a unei cereri. Petiţia trebuie să fie semnată de autor şi să cuprindă în mod obligatoriu numele, prenumele şi domiciliu petiţionarului şi pot fi depune în scris sau în formă electronică pe adresa Direcţiei afaceri consulare (fax: (022) 23-22-25 sau dac@mfa.gov.md)

Examinarea petiţelor se efectuează în termen de o lună, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentată – fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării. Sesizările anonime nu sunt luate în considerare.

Sesizări acte de corupţie! 

Sesizează orice act de corupţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare. Ministerul asigură confidenţialitatea tuturor adresărilor.

Pentru contracararea eficientă a eventualelor cazuri de corupţie, mesajul trebuie să conţină cel puţin:

  • denumirea şi sediul instituţiei unde a avut sau are loc actul de corupţie;
  • numele şi prenumele funcţionarului implicat în actul de corupţie;
  • descrierea faptei comise de către acest funcţionar;
  • data comiterii acţiunii ilegale.

 

Linia specializată anticorupţie:

(+373 22) 57 83 33, Secţia resurse umane şi contencios

 

Linia specializată pentru informare:

(+373 22) 20 10 41, Direcţia afaceri consulare

(+373 22) 578325, Serviciul audit intern.

 

E-mail: sesizari@mfa.gov.md