Vize și Servicii consulare

Stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate

Pentru perfectarea procedurii de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, cetăţenii Republicii Moldova urmează să prezinte la misiunea diplomatică sau oficiul  consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 1. Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 2. Cererea - Chestionar model „A” de solicitare a paşaportului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 3. Paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate;
 4. Buletinul de identitate cu fişa de însoţire în original sau paşaportul de tip vechi ex-sovetic (se retrage de la posesor şi nu se restituie)*;
 5. Certificatul de naştere al solicitantului, în original;
 6. Certificatul de căsătorie şi/sau certificatul de divorţ, în original;
 7. Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui. în original (după caz);
 8. Certificatele de naştere a copiilor minori în vârstă de până la 18 ani, în original (după caz);
 9. Carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia asistenţă socială privind predarea carnetului de pensionar*;
 10. Carte de muncă, în original (după caz)*;
 11. Certificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară *
 12. Consimţământul autentificat notarial al părintelui rămas cu domiciliul în Republica Moldova privind stabilirea solicitantului cu domiciliu permanent în străinătate (în cazul copiilor minori, de până la 18 ani) sau hotărârea judiciară privind decăderea din drepturile părinteşti a unuia dintre părinţi ori privind stabilirea locului de trai al copilului cu unul din părinţi;
 13. Consimţământul copilului (cu vârsta de 10-18 ani), legalizat notarial sau la ambasadă, privitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi (prezenţa minorului la ambasadă este obligatorie);
 14. Consimţământul autentificat notarial al părinţilor rămaşi să locuiască în Republica Moldova privind plecarea şi stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces în cazul în care unul sau ambii  părinţi sunt decedaţi;
 15. Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul statului (legalizat şi tradus);
 16. Două fotografii color 35x45 mm,  en-face, realizate pe fundal alb ;

* Aceste acte se retrag de către misiunea diplomatică

Notă: Toate originalele actelor de stare civilă eliberate de către autorităţile competente străine urmează a fi legalizate şi, respectiv, traduse, confirmate şi transcrise  de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova.