Tratate multilaterale

Altele

Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 • Data şi locul adoptării: 25.10.1980, Haga
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 01.07.1998

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale

 • Data şi locul adoptării: 29.05.1993, Haga
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 01.08.1998

Consiliul Europei

Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală

 • Data şi locul adoptării: 20.04.1959, Strasbourg
 • Semnată la 02.05.1996
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 05.05.1998

Convenţia europeană de extrădare

 • Data şi locul adoptării: 13.12.1957, Paris
 • Semnată la 02.05.1996
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 31.12.1997

Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

 • Data şi locul adoptării: 20.05.1980, Luxemburg
 • Semnată la 04.05.1998
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 01.05.2004

Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare

 • Data şi locul adoptării: 15.10.1975, Strasbourg
 • Semnat la 26.06.1998
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 25.09.2001

Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare

 • Data şi locul adoptării: 17.03.1978, Strasbourg
 • Semnat la 26.06.1998
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 25.09.2001

Protocol adiţional la Convenţia Europeană de asistenţă judiciară în materie penală

 • Data şi locul adoptării: 17.03.1978, Strasbourg
 • Semnat la 26.06.1998
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 25.09.2001

Convenţia europeană cu privire la cetăţenie

 • Data şi locul adoptării: 06.11.1997, Strasbourg
 • Semnată la 03.11.1998
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2000

Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari

 • Data şi locul adoptării: 07.06.1968, Londra
 • Semnată la 11.05.2001
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 31.08.2002

Acordul cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate

 • Data şi locul adoptării: 26.10.1973, Strasbourg
 • Semnat la 11.07.2002
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 14.03.2003

Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranţi

 • Data şi locul adoptării: 24.11.1977, Strasbourg
 • Semnat la 11.07.2002
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 01.10.2006

Comunitatea Statelor Independente

Acord cu privire la călătoria fără vize a cetăţenilor statelor Comunităţii Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia

 • Data şi locul adoptării: 09.10.1992, Biskek
 • Semnat la 09.10.1992
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 09.10.1992

Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală

 • Data şi locul adoptării: 22.01.1993, Minsk
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 26.03.1996

Protocol la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993

 • Data şi locul adoptării: 28.03.1997, Moscova
 • Semnat la 28.03.1997
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 24.06.2003

Acord privind colaborarea statelor-membre CSI în lupta cu migraţia ilegală

 • Data şi locul adoptării: 06.03.1948, Moscova
 • Semnat la 06.03.1998
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 28.06.2002

Hotărîrea despre Regulamentul privind baza generală despre migranţi ilegali şi persoane, intrarea în statele membre ale Acordului privind colaborarea statelor-membre CSI în lupta cu migraţia ilegală, este interzisă (închisă) în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi ordinea privind schimbul de informaţie despre migraţia ilegală

 • Data şi locul adoptării: 25.01.2000, Moscova
 • Semnată la 25.01.2000
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 25.01.2000

Organizaţia Naţiunilor Unite

Convenţia cu privire la relaţiile consulare

 • Data şi locul adoptării: 24.04.1963, Viena
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

Convenţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie privind migraţia în scop de angajare, nr. 97

 • Data şi locul adoptării: 01.02.1949, Geneva
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 12.12.2006

Acord de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

 • Data şi locul adoptării: 21.03.2002, Chişinău
 • Semnat la 21.03.2002
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 20.12.2002

Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie

 • Data şi locul adoptării: 19.10.1953
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 13.06.2003

Comisia Internaţională de Stare Civilă

Convenţia privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă

 • Data adoptării - la 08.09.1976 la Viena
 • In vigoare pentru RM - 15.05.2008

Conferinţa de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat

Convenţia privind abolirea cerinţei de supralegalizare pentru documentele publice străine.

 • Semnată la 5 octombrie 1961 la Haga;
 • În vigoare pentru Republica Moldova din 16.03.2007