UE sprijină bilateral Republica Moldova în combaterea crizei prin realocarea a 87 milioane de euro

Publicat:Thu, 09/04/2020 - 14:57

9 aprilie 2020, Chișinău - La data de 8 aprilie Comisia Europeană a făcut publice mai multe detalii privind asistența acordată de UE la nivel global pentru acoperirea necesităților imediate și pentru depășirea consecințelor de lungă durată provocate de criza epidemiologică.  Volumul de asistență ce va fi acordată Republicii Moldova prin programul bilateral se estimează la 87 milioane EUR. Această sumă se formează din fonduri disponibile din alte programe de asistență europeană în vigoare, ce vor fi redirecționate pentru contracararea consecințelor crizei.  

În context, ministrul de externe Oleg Țulea a declarat: “Apreciem foarte mult asistența oferită de UE în această perioadă dificilă, care vine să sprijine eforturile țării în contracararea crizei epidemiologice și consecințelor acesteia. În mod aparte salutăm abordarea sistemică și de durată, care prevede atît măsuri imediate pentru sistemul de sănătate și pentru susținerea păturilor vulnerabile și necesităților sociale,  precum și un program amplu pentru redresarea economiei.”

Asistența menționată vine să completeze fondurile în valoare totală de 140 milioane care au fost alocate de UE tuturor țărilor din Parteneriatul Estic (PaE) din programul regional de asistență. Amintim că, din programul regional destinat PaE, UE a alocat 30 milioane EUR prin intermediul OMS pentru sistemele medicale, cca 11.3 milioane pentru susținerea păturilor vulnerabile și necesităților sociale ce vor fi valorificate prin intermediul organizațiilor societății civile și cca 100 milioane EUR pentru redresarea economiei, în special întreprinderilor mici și mijlocii.

Notă: UE acordă asistență prin mai multe instrumente de finanțare cu destinație și proceduri diferite. Programele din anvelopa bilaterală sunt destinate doar țării-beneficiar, iar cele din anvelopa regională acoperă mai multe țări și se axează pe obiective de importanță regională. În contextul crizei epidemiologice UE mobilizează resursele disponibile din programele bilaterale și regionale și le direcționează la depășirea consecințelor  negative. Adițional la sumele menționate mai sus, UE va sprijini reabilitarea economică prin intermediul instituțiilor financiare internaționale cu un pachet de sprijin în valoarea de pînă la 700 milioane Euro destinat în mod prioritar IMM-urilor.  

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda