Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

Диалог по либерализации визового режима между ЕС и Молдовой

Începând cu 28 aprilie 2014 a fost liberalizat regimul de vize pentru cetăţenii RM prin modificarea Regulamentului UE nr. 539/2001 privind abolirea obligaţiei de viză pentru călătoriile de scurtă durată pentru cetăţenii RM posesori ai paşaportului biometric în spaţiul Schengen.

Acest lucru a fost posibil prin asigurarea implementării condiţionalităţilor Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize oferit Republicii Moldova la 24 ianuarie 2011, în cadrul Dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (lansat la 15 iunie 2010).

În vederea implementării condiţionalităţilor Planului respectiv, a fost creat Grupul de lucru privind coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană şi aprobat Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (martie 2011) şi Măsurile Adiţionale ale Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (februarie 2012).

Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize a fost structurat conform celor 4 blocuri în două etape: prima - vizează consolidarea cadrului juridic, iar a doua - implementarea activităţilor formulate în Plan.

În cadrul primei faze RM a prezentat 3 Rapoarte de Progres (mai 2011, noiembrie 2011 şi 25 mai 2012). La rândul său UE a evaluat nivelul de implementare de către RM a Planului de Acţiuni elaborând în acest sens 3 Rapoarte de Progres (septembrie 2011, februarie 2012 şi octombrie 2012), precum şi Studiul de impact asupra nivelului migraţiei şi securităţii, publicat în august 2012.

Astfel, la 19 noiembrie 2012 au fost adoptate Concluziile Consiliului UE privind trecerea RM la cea de-a II fază a Dialogului pe vize.

În cadrul celei de-a doua faze, RM a prezentat 2 Rapoarte de Progres (decembrie 2012 şi septembrie 2013), iar UE a evaluat RM prin intermediul misiunilor de evaluare (martie – februarie 2013) şi celor 2 Rapoarte de Progres (iunie 2013 şi noiembrie 2013).

În acest context, la 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a propus liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii RM prin modificarea Regulamentului 539/2001 privind abolirea obligaţiei de viză pentru călătoriile de scurtă durată pentru cetăţenii RM posesori ai paşaportului biometric în spaţiul Schengen. Propunerea respectivă a confirmat că Republica Moldova a îndeplinit toate condiţionalităţile Planului de Acţiuni şi a fost susţinută de Consiliul UE la 20 decembrie şi Parlamentul European la 27 februarie 2014.

Ulterior consultărilor inter-instituționale dintre Parlamentul European, Comisia Europeană şi Consiliul UE (inclusiv Preşedinţia Greciei la Consiliul UE) conform procedurilor ordinare prevăzute de către Tratatul de la Lisabona, la 3 aprilie 2014, a fost semnată decizia cu privire la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii RM de către președinții Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Astfel, decizia cu privire la eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 8 aprilie 2014 şi a intrat în vigoare la 28 aprilie 2014.

Liberalizarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova este prevăzută de Regulamentul UE nr. 539/2001 privind lista ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sânt exoneraţi de această obligaţie. 

Către finele primului an în spațiul Schengen au călătorit 241 415 cetățeni moldoveni, deținători de pașapoarte biometrice, către finele celui de-al doilea an – 577 058, iar către finele anului trei – 982 764. În același timp, potrivit Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), s-au înregistrat doar aproximativ 0,3% de refuzuri de intrare și 0,5% de cazuri de ședere ilegală. Astfel, cetățenii moldoveni au avut și continue să aibă o atitudine responsabilă față de această libertate. Posibilitatea de a călători fără vize este deschisă pentru toți 1 824 806 deținători de pașapoarte biometrice, inclusiv pentru cei din regiunea transnistreană (125 106).

În vederea continuării reformelor în domeniul justiţiei şi afacerilor interne Grupul de lucru pentru coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu UE asigură implementarea Matricei de politici în formă de suport direct bugetului pentru implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize pentru anii 2014 – 2016 în valoare de 21 mln euro. 

Republica Moldova împărtășeşte experiența obținută în domeniul liberalizării regimului de vize Georgiei, Ucrainei, Armeniei, Kazahstanului, etc.

În contextul Mecanismului de Suspendare a Regimului de Vize[1] revizuit de către Comisia Europeană în anul curent, suspendarea poate fi declanșată de o notificare din partea unui stat membru sau de către Comisia Europeană. În cazul unei notificări din partea unei majorități simple a statelor membre, Comisia va trebui să adopte o decizie de punere în aplicare care suspendă temporar exonerarea de obligația de a deține viză pentru anumite categorii de resortisanți ai țării terțe în cauză pentru o perioadă de 9 luni. În cursul acestei perioade, Comisia stabilește un dialog consolidat cu țara terță în cauză, pentru a remedia circumstanțele respective.[1] http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/27/revision-visa-waiver-suspension-mechanism/