Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

Oбщая Европейская политика в области обороны и безопасности

Politica Europeană de Apărare şi Securitate Comună 

Politica de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene (PSAC) vizează iniţiative în domeniul apărării, politicilor interne şi politicilor externe constituind o parte a Politicii Externe şi de Securitate Comune a UE.

Operaţiunile militare UE se referă la stabilizare, prevenirea conflictelor şi inter-poziţionare între părţile implicate în conflict, protecţia populaţiei civile şi personalului internaţional, combaterea pirateriei, protejarea comerţului, industriei de pescuit şi asistenţă umanitară. De la instituirea sa în cadrul PSAC au fost desfăşurate aproximativ 25 operaţiuni externe, dintre care 6 operaţiuni militare (operate sub mandat ONU).

Participarea RM la misiunile în cadrul PSAC constituie un important aspect în dezvoltarea relaţiilor politice bilaterale şi un factor ce contribuie indirect la creşterea nivelului de asigurare a securităţii statului nostru pe continentul european. În conformitate cu Strategia securităţii naţionale, participarea la eforturile globale, regionale şi sub-regionale de promovare a stabilităţii şi securităţii internaţionale, inclusiv prin cooperare şi participare la misiunile în PSAC este o prioritate a RM.

Participarea RM în PSAC a UE derivă şi din Declaraţia Summit-ului şefilor de stat şi de guverne ale statelor Parteneriatului Estic (PaE) şi statelor membre ale UE de la Varşovia care se referă la necesitatea intensificării cooperării dintre UE şi statele PaE în domeniul PSAC.

La 13 decembrie 2012 a fost semnat la Bruxelles, Belgia Acordul Cadru de Participare a RM la misiunile UE de Gestionare a Crizelor care extinde orizontul cooperării cu UE pe dimensiunea politică și de securitate intrat în vigoare la 1 iulie 2013. Acordul respectiv stabilește cadrul şi condiţiile pentru eventualele participări ale Republicii Moldova la operaţiile UE de gestionare a crizelor.

În 2017 a fost semnat şi a intrat în vigoare Acordul RM-UE privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate.

Republica Moldova a fost invitată să participe la misiunile mai multe misiuni UE, printre care EUCAP NESTOR, EUBAM Libia şi EUTM Mali. Republica Moldova a detaşat experţi în astfel de misiuni precum EUTM Mali (2014;2016) şi EUMAM în Republica Centrafricană (2015-2016).

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind participarea Republicii Moldova în misiunile şi operaţiunile internaţionale, la 5.02.2016, a fost stabilit cadrul legal pentru detaşarea experţilor naţionali în misiunile UE de gestionare a crizelor şi respectiv pentru consolidarea capacităţilor instituţiilor naţionale cu precădere în domeniul apărării.

În 2014 au fost lansate consultările în formatul RM-UE în domeniul PSAC, care au loc anual. În cadrul acestor reuniuni sunt stabilite priorităţile de cooperare bilaterală în domeniu, precum dezvoltarea capabilităţilor instituţionale pentru participarea RM în misiuni de gestionare a crizelor; cooperarea în domeniul schimbului de informaţii clasificate; asigurarea convergenţei în alinierea RM la măsurile restrictive ale UE; inclusiv stabilirea priorităţilor de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii ameninţărilor hibride.