Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

Транспорт

Priorităţile RM pentru cooperarea cu UE în domeniul transporturilor vizează în linii mari crearea condiţiilor necesare pentru integrarea în piaţa internă a UE în acest domeniu (prioritare fiind sectorul serviciilor avia şi cel al transportului rutier), inclusiv prin obţinerea sprijinului în dezvoltarea şi modernizarea sectorului.

Dialogul purtat în vederea realizării acestui obiectiv se desfăşoară în paralel pe mai multe dimensiuni:

la nivel bilateral

  • În cadrul Acordului de Asociere RM-UE, a fost inclus un capitol separat destinat cooperării în domeniul Transporturilor care prevede următoarele obiective:
  1. dezvoltarea sistemelor de transport durabile;
  2. promovarea operațiunilor de transport eficiente, în condiții de siguranță și securitate, precum și interoperabilitatea sistemelor de transport;
  3. consolidarea interconexiunilor de transport.

la nivel multilateral

  • Experţii RM participă activ la lucrările Panelului pentru Transport lansat în cadrul Parteneriatului Estic. În cadrul acestuia au fost iniţiate discuţiile privind integrarea în piaţa internă de transport a UE, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii care ar permite o conexiune adecvată la Reţeaua Trans-Europeană de Transport (Trans-European Transport Network – TEN-T).
  • Pe 24 noiembrie 2017 a fost semnată înţelegerea de nivel înalt privind extinderea în Moldova a Reţelei de transport trans-europene în Republica Moldova.