Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

Как будет работать ассоциация ЕС Молдова

În esenţă, AA însumează o serie de angajamente pe care Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele membre şi le-au asumat cu scopul de a aprofunda şi întări legăturile existente. Astfel, pentru a asigura îndeplinirea acestor angajamente, prin Acord părţile au consemnat să stabilească un mecanism instituţional de monitorizare a implementării, dar şi luare a deciziilor asupra aspectelor ce cad sub incidenţa prevederilor Acordului.

Vedeţi mecanismul de coordonare a implementării AA/DCFTA.

Accesaţi Ghidul AA (RO/RU) pentru a descoperi în detaliu Acordul de Asociere.