Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

РСС (Региональный совет по сотрудничеству)

RCC a fost oficial instituit la 27 februarie 2008, în calitate de succesor al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est (PSESE) şi reprezintă rezultatul unui proces cuprinzător de restructurare a formatelor de cooperare regională, pentru adaptarea acestora la nevoile şi provocările actuale ale regiunii.

RCC este destinat susţinerii cooperării regionale în ESE prin intermediul unui cadru cu apartenenţă şi gestionare regională, care susţine, de asemenea, integrarea Europeană şi euro-atlantică a statelor din Europa de Sud-est.

Rolul cheie al RCC este de a genera şi coordona proiecte de dezvoltare şi de a crea un climat politic care să permită implementarea proiectelor de un caracter regional extins pentru beneficiul fiecărei ţări individuale.

Coordonarea activităţilor Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) cu cele ale RCC este esenţială: SEECP deţine rolul politic, RCC fiind braţul operaţional al acestuia. Datorită dimensiunii operaţionale de care dispune, RCC are în mandat identificarea oportunităţilor de cooperare între statele din zonă şi promovarea de proiecte concrete în beneficul statelor din regiune.

Rolul cheie al CCR este de a genera şi coordona proiecte de dezvoltare şi de a crea un climat politic care să permită implementarea proiectelor de un caracter regional extins pentru beneficiul fiecărei ţări individuale.

Obiectivele CCR constau în susţinerea cooperării regionale în ESE, într-un cadru regionally-owned and led, care să faciliteze integrarea europeană şi euro-atlantică a statelor din regiune.

Coordonarea activităţilor Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) cu cele ale CCR este esenţială: SEECP deţine rolul politic, RCC fiind braţul operaţional al acestuia. Datorită dimensiunii operaţionale de care dispune, RCC are în mandat identificarea oportunităţilor de cooperare între statele din zonă şi promovarea de proiecte concrete în beneficul statelor din regiune.

RCC favorizează accesul iniţiativelor şi grupurilor de acţiune din ESE la instrumentele şi mecanismele de susţinere politică, tehnică şi financiară la nivel regional şi internaţional. RCC presupune un grad sporit de implicare a statelor din zonă, pe trei coordonate esenţiale:

Foruri decizionale:

  • Întâlnirea Anuală: asigură coordonarea strategică şi dezvoltarea proceselor de cooperare regională şi aprobă Raportul Anual al Secretarului General (SG) şi Programul Strategic de Lucru al RCC. Se reuneşte la nivel de înalţi funcţionari, în statul care deţine Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a SEECP. Reuniunea se desfăşoară în aceeaşi zi fie e precedată de reuniunea miniştrilor de externe ai statelor participante la SEECP.
  • Comitetul Director: compus din membrii RCC care contribuie la bugetul Secretariatului RCC (cu suma minimă de 50.000 EURO), Comisia Europeană şi Serviciul European de Acţiune Externă. Se reuneşte de 3/4 ori pe an, la nivel de directori politici.
  • Reuniunea Coordonatorilor Naţionali: reuneşte coordonatorii naţionali din statele din regiune şi are ca scop identificarea de proiecte regionale, precum şi coordonarea politicilor naţionale atât între ele cât şi cu cele europene.

Deciziile la nivelul RCC se iau prin consens. 

Organizaţia menţine relaţii de lucru strânse cu toţi actorii relevanţi în aceste domenii, cum ar fi guvernele, organizaţiile internaţionale, instituţiile financiare internaţionale, organizaţiile regionale, sectorul privat şi societatea civilă.

CCR oferă ghidare politică şi recepţionează contribuţii substanţiale din partea task forces şi iniţiative regionale relevante, active în domeniile specifice de activitate ale cooperării regionale.
 
Statutul CCR constituie baza activităţilor sale. Potrivit acestuia, CCR este ghidat operaţional şi supravegheat de către Board - ul CCR. Acesta este compus din acei membri CCR care contribuie la bugetul Secretariatului CCR, precum şi UE, reprezentată de Troika UE: Preşedinţia UE, Comisia Europeană şi SG al Consiliului UE.