Европейская интеграция

Переговоры о новом соглашении

Dialogul cu UE privind viitorul cadrul juridic care urma să substituie Acordul de Parteneriat și Cooperare semnat în 1994 a fost inițiat în anul 2008.

Mandatul Republicii Moldova pentru negocierea cu UE a viitorului Acord de Asociere a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 680 din 13 noiembrie 2009. În baza respectării tuturor procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului RM, prin Decretul Preşedintelui interimar al RM nr. 67 din 17.11.2009 au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului dintre RM şi Comunităţile Europene.

Negocierile privind Acordul de Asociere au fost lansate la 12 ianuarie 2010, fiind încheiate provizoriu după 15 runde plenare de negocieri în iunie 2013, iar cele privind Zona de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător între RM şi UE, ca parte a Acordului de Asociere, au fost iniţiate în ianuarie 2012 şi finalizate provizoriu după 7 runde de negocieri, în iulie 2013.

Parafarea Acordului în cadrul Summit-ului de la Vilnius a Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 28-29 noiembrie 2013, a marcat formal faptul încheierii negocierilor asupra textului Acordului. Parafarea a fost urmată de procedura tehnică de verificare a conformităţii juridice şi traducerea Acordului în toate limbile părţilor, şi mai apoi de aprobarea pentru semnare de către Consiliul UE, care a avut loc pe data de 27 iunie 2014, la Bruxelles.

În rezultatul negocierilor cu partenerii europeni, în Preambulul documentului este recunoscută apartenenţa ţării noastre la spaţiul valoric şi civilizaţional european, precum şi perspectiva progresului în continuă dezvoltare a cooperării dintre RM şi UE având drept finalitate obiectivul integrării europene.

Acordul se bazează pe importanţa pe care părţile o acordă respectării valorilor şi principiilor comune pe care le împărtăşesc, în special democraţia şi statul de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi asigurării unei economii de piaţă funcţionale şi dezvoltării durabile.

Prevederile referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător între RM şi UE constituie o parte importantă a Acordului de Asociere și presupun nu doar deschiderea reciprocă a pieţelor pentru comerţul cu bunuri şi servicii, dar şi preluarea treptată a standardelor şi normelor europene care reglementează calitatea produselor şi serviciilor respective.