Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

Внедрение соглашения об Ассоциации

Planul Naţional de implementare a Acordului de Asociere RM-UE include priorităţile cheie de cooperare în vederea asigurării asocierii politice şi integrării economice cu UE şi reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea la nivel intern a procesului de integrare europeană în perioada 2014-2016. În acest context, Planul Naţional include acţiunile necesare de a fi realizate de către instituţiile responsabile conform fiecărui articol/prevedere, precum şi Anexelor Acordului de Asociere, inclusiv a părţii privind Zona de Comerţ Liber Complex şi Cuprinzător în termenii indicaţi şi cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens.

Primul Plan Naţional de implementare a Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016 a fost elaborat în baza propunerilor autorităţilor publice vizate și a consultărilor publice organizate de către MAEIE (în parteneriat cu Fundaţia Est Europeană) în perioada 16 – 19 iunie 2014 pentru fiecare titlu/domeniu separat. Planul Naţional de Acţiuni a fost aprobat în cadrul reuniunii Guvernului din 25 iunie 2014. În 2015 PNAAA a fost revizuit, iar versiunea actualizată o găsiţi aici.

În cadrul şedinţei Guvernului din 28 decembrie 2016 a fost aprobat Planul naţional de acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019.