Правительство Республики Молдова

Министерство Иностранных Дел Республики Молдова

Европейская интеграция

Ратификация, вступление в силу и временное применение

Pentru intrarea în vigoare a Acordului a fost necesar ca acesta să fie ratificat de către toate părţile semnatare (RM, Parlamentul European şi cele 28 de state membre ale UE), conform procedurilor interne ale fiecărei entităţi în parte, astfel Acordul intrând în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acest Acord prin Legea Nr. 112 din 2 iulie 2014, promulgată prin Decretul Preşedintelui Nr. 1237 din 8 iulie 2014, astfel încheindu-se procedura internă de ratificare a Acordului de Asociere RM – UE. Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere pe 13 noiembrie 2014. Pe data de 26 noiembrie 2015 Senatul italian a votat ratificarea Acordului de Asociere, Italia fiind ultimul stat membru UE care ratifică AA.

Având în vedere că ratificarea este un proces îndelungat, s-a hotărât aplicarea cu titlu provizoriu, din 1 septembrie 2014, a unor părţi din Acord, conform Deciziei Consiliului UE 2014/492/EU. Odată ce Acordul a fost ratificat de organele legislative a tuturor statelor UE, pe 1 ianuarie 2016 Acordul de Asociere a început să fie aplicat în măsura deplină.