Politica Europeană de Apărare şi Securitate Comună

Politica de Securitate și Apărare Comună

Politica de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene (PSAC) vizează iniţiative în domeniul apărării, politicilor interne şi politicilor externe constituind o parte a Politicii Externe şi de Securitate Comună a UE.

Operaţiunile militare UE vizează stabilizarea, prevenirea conflictelor şi inter-poziţionarea între părţile implicate în conflict, protecţia populaţiei civile şi personalului internaţional, combaterea pirateriei, protejarea comerţului, industriei de pescuit şi asistenţa umanitară. De la instituirea în cadrul PSAC au fost desfăşurate 34 operaţiuni și misiuniinternaționale, dintre care 22 misiuni civile și 12 operaţiuni militare (operate sub mandat ONU).

Participarea RM la misiunile în cadrul PSAC constituie un important aspect în dezvoltarea relaţiilor politice bilaterale şi un factor ce contribuie indirect la creşterea nivelului de asigurare a securităţii statului nostru pe continentul european. În conformitate cu Strategia securităţii naţionale, participarea la eforturile globale, regionale şi sub-regionale de promovare a stabilităţii şi securităţii internaţionale, inclusiv prin cooperare şi participare la misiunile PSAC este o prioritate a RM.

Participarea RM în cadrul PSAC a UE derivă inclusiv din Declaraţia Summit-ului şefilor de stat şi de guverne ale statelor Parteneriatului Estic (PaE) şi statelor membre ale UE de la Varşovia care se referă la necesitatea intensificării cooperării dintre UE şi statele PaE în domeniul PSAC.

La 13 decembrie 2012 a fost semnat  Acordul Cadru de Participare a RM la misiunile UE de Gestionare a Crizelor care extinde orizontul cooperării cu UE pe dimensiunea politică și de securitate. Acordul a intrat în vigoare la 1 iulie 2013și stabilește condiţiile pentru participarea RM la operaţiunile și misiunile UE de gestionare a crizelor.

Legea nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova în misiunile şi operaţiunile internaţionale stabilește cadrul legal pentru detaşarea experţilor naţionali în misiunile UE de gestionare a crizelor.

În decursul ultimilor ani, Republica Moldova a fost invitată să participe la = diverse misiuni ale UE, printre care EUCAP Somalia, EUBAM Libia, EUMAM RCA, EUCAP Sahel Mali şi EUTM Mali. RM a detaşat experţi în misiunile EUTM Mali (2014; 2016; 2018-până în prezent) şi EUMAM în Republica Centrafricană (2015-2016). În perioada 2014 – 2021, 9 experți naționali au fost detașați în cadrul misiunilor UE de gestionare a crizelor.

În 2014 au fost lansate consultările în formatul RM-UE în domeniul PSAC (staff-to-staff), care au loc anual. În cadrul acestor reuniuni sunt stabilite priorităţile de cooperare bilaterală în domeniu, precum: dezvoltarea capabilităţilor instituţionale pentru participarea RM în misiuni de gestionare a crizelor; cooperarea în domeniul schimbului de informaţii clasificate; asigurarea convergenţei în alinierea RM la măsurile restrictive ale UE; inclusiv stabilirea priorităţilor de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii ameninţărilor hibride.

Urmare celor convenite în cadrul Consiliului de Asociere RM-UE (28 octombrie 2021), a fost agreată lansarea Dialogului de nivel înalt în domeniul politic și de securitate, a cărui primă reuniune a avut loc la 18 martie 2022. Această platformă de discuții ridică nivelul de cooperare bilaterală RM-UE deja existent în domeniul de securitate, reflectând angajamentul și interesul reciproc de a consolida reziliența RM, inclusiv pe dimensiunea securității cibernetice, combaterea dezinformării, precum și combaterea amenințărilor hibride.

La 30 martie 2017 a fost semnat Acordul RM-UE privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018). Acordul va facilita avansarea dialogului RM-UE în domeniul PSAC pe diferite segmente de colaborare. Scopul Acordului este de a oferi un mecanism de protecție pentru schimbul de informații clasificate, astfel fiind facilitată avansarea dialogului RM-UE în domeniul PSAC pe diferite segmente de colaborare.

În 2021 a fost lansat instrumentul Facilității Europene pentru Pace (EPF), care prevede acordarea asistenței concrete țărilor partenere în domeniile securității și apărării. Astfel, pentru anul 2021, Consiliul a aprobat măsurile de asistență pentru RM (7 mln Euro), acestea urmând să fie direcționate spre consolidarea capacităților medicale ale Armatei Naționale și creșterea capacităților geniștilor.