RCC

Informaţii generale

RCC a fost oficial institutit la 27 februarie 2008, în calitate de succesor al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est (PSESE) şi reprezintă rezultatul unui proces cuprinzător de restructurare a formatelor de cooperare regională, pentru adaptarea acestora la nevoile şi provocările actuale ale regiunii.

RCC este destinat susţinerii cooperării regionale în ESE prin intermediul unui cadru cu apartenenţă şi gestionare regională, care susţine, de asemenea, integrarea Europeană şi euro-atlantică a statelor din Europa de Sud-est.

Rolul cheie al RCC este de a genera şi coordona proiecte de dezvoltare şi de a crea un climat politic care să permită implementarea proiectelor de un caracter regional extins pentru beneficiul fiecărei ţări individuale.

Coordonarea activităţilor Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) cu cele ale RCC este esenţială: SEECP deţine rolul politic, RCC fiind braţul operaţional al acestuia. Datorită dimensiunii operaţionale de care dispune, RCC are în mandat identificarea oportunităţilor de cooperare între statele din zonă şi promovarea de proiecte concrete în beneficul statelor din regiune.

Obiective

RCC favorizează accesul iniţiativelor şi grupurilor de acţiune din ESE la instrumentele şi mecanismele de susţinere politică, tehnică şi financiară la nivel regional şi internaţional.

Organizaţia menţine relaţii de lucru strânse cu toţi actorii relevanţi în aceste domenii, cum ar fi guvernele, organizaţiile internaţionale, instituţiile financiare internaţionale, organizaţiile regionale, sectorul privat şi societatea civilă.

RCC presupune un grad sporit de implicare a statelor din zonă, pe trei coordonate esenţiale: politic, financiar, personal.

Activitatea RCC este axată pe 5 domenii prioritare de activitate:

 • Justiţia şi Afaceri Interne;
 • Cooperarea în domeniul Securităţii;
 • Mobilitatea și Dezvoltarea Capitalului Uman;
 • Conectivitatea Regiunii;
 • Competitivitatea și Dezvoltarea Anterprenoriatului;
Documente de bază
 • Declaraţia comună privind instituirea RCC, la care este ataşat Statutul RCC;
 • Acordul de sediu între statele participante la SEECP şi ţara-gazdă (Bosnia şi Herţegovina);
 • Acord de sediu pentru Biroul de Legătură de la Bruxelles.
 • Strategia Europei de Sud-Est 2030 (SEE2030)
Membrii RCC

RCC funcţionează pe baza unui parteneriat tripartit:

 • 12 state participante la SEECP (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România, Serbia, Turcia şi Slovenia),
 • State donatoare (Austria, Cehia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, SUA şi Ungaria)
 • Comisia Europeană.

 

*UNMIK/Kosovo în conformitate cu prevederile rezoluţiei 1244, este membru RCC cu drepturi şi obligaţii depline.

Foruri decizionale
 • Întâlnirea Anuală: asigură coordonarea strategică şi dezvoltarea proceselor de cooperare regională şi aprobă Raportul Anual al Secretarului General (SG) şi Programul Strategic de Lucru al RCC. Se reuneşte la nivel de înalţi funcţionari, în statul care deţine Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a SEECP. Reuniunea se desfăşoară în aceeaşi zi fie e precedată de reuniunea miniştrilor de externe ai statelor participante la SEECP.
 • Comitetul Director: compus din membrii RCC care contribuie la bugetul Secretariatului RCC, Comisia Europeană şi Serviciul European de Acţiune Externă. Se reuneşte de 3/4 ori pe an, la nivel de directori politici.
 • Reuniunea Coordonatorilor Naţionali: reuneşte coordonatorii naţionali din statele din regiune şi are ca scop identificarea de proiecte regionale, precum şi coordonarea politicilor naţionale atât între ele cât şi cu cele europene.
 • Deciziile la nivelul RCC se iau prin consens. Limba de lucru a reuniunilor RCC, precum şi a Secretariatului este limba engleză.
 • Organizaţia menţine relaţii de lucru strânse cu toţi actorii relevanţi în aceste domenii, cum ar fi guvernele, organizaţiile internaţionale, instituţiile financiare internaţionale, organizaţiile regionale, sectorul privat şi societatea civilă.
 • RCC oferă ghidare politică şi recepţionează contribuţii substanţiale din partea task forces şi iniţiative regionale relevante, active în domeniile specifice de activitate ale cooperării regionale.
 • Statutul RCC constituie baza activităţilor sale. Potrivit acestuia, RCC este ghidat operaţional şi supravegheat de către Board - ul RCC. Acesta este compus din acei membri RCC care contribuie la bugetul Secretariatului RCC, precum şi UE, reprezentată de Troika UE: Preşedinţia UE, Comisia Europeană şi SG al Consiliului UE.
Scurt istoric

Pactul de Stabilitate pentru ESE (PSESE) a fost lansat în 1999, la Köln, ca o iniţiativă politică având ca misiune stabilizarea, relansarea cooperării politice şi economice, precum şi în reconstrucţia ESE după războaiele din spaţiul ex-iugoslav. În 2005 a fost demarat procesul de revizuire a activităţilor PSESE datorită faptului că progresele statelor din regiune în relaţia cu UE şi NATO impuneau o nouă formă de cooperare între acestea.

În aprilie 2006, Comisia Europeană, împreună cu Secretariatul PSESE au prezentat un Non-paper care prevedea înfiinţarea RCC pentru a continua activităţile PSESE.

La Masa Regională de la Belgrad (30 mai 2006), statele au hotărât redefinirea activităţilor PSESE, prin transformarea acestuia în RCC.

Reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele participante la SEECP (Rijeka, 8-9 decembrie 2006), a decis înfiinţarea Grupului de lucru privind aranjamentele instituţionale pentru RCC (Institutional Working Group - IWG) – format din reprezentanţii statelor SEECP, UNIMK/Kosovo, ai donatorilor şi ai Secretariatului Pactului şi co-prezidat de PiE SEECP şi Secretariatul PSESE. Obiectivele prioritare ale acestuia au constat în conturarea structurii RCC şi în elaborarea documentelor pe baza cărora va funcţiona. Au fost abordate chestiuni precum: mandatul şi procedura de nominalizare a SG al RCC, sediul Secretariatului RCC, mandatul şi structura RCC, relaţiile dintre RCC şi iniţiativele şi grupurile de acţiune ale PSESE, relaţia RCC-SEECP, proceduri de luare a deciziilor şi de raportare a activităţii desfăşurate.

Documentele: Procedura de nominalizare a primului SG al RCC şi Procedura pentru stabilirea locaţiei Secretariatului RCC, elaborate de IWG, au fost aprobate la reuniunea miniştrilor de externe din statele participante la SEECP (Zagreb, 2 martie 2007).

Masa Regională de la Zagreb (10 mai 2007) şi Summit-ul SEECP (11 mai 2007) au marcat încheierea etapei „conceptuale” a remodelării noului format de cooperare regională, prin andosarea deciziilor cu privire la sediul Secretariatului RCC - Sarajevo şi la desemnarea SG în persoana lui Hido Biscevic.

Secretarul General

CCR constituie Punctul Focal pentru cooperarea regională în ESE. Susţinut de către SG, Secretariatul cu sediul la Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina) şi Oficiul de Legătură la Bruxelles, CCR asigură cu capacităţi operaţionale SEECP şi activează în calitate de forum pentru implicarea continuă a acelor membri ai comunităţii internaţionale a donatorilor implicaţi în regiune. În cadrul Secretariatului activează 29 oficiali, 27 (fără staff tehnic) dintre care activează la sediul CCR de la Sarajevo şi 2 la Oficiul de Legătură la Bruxelles.

 

Secretarul General:

 

Primul SG al RCC a fost dl Hido BIŠČEVIĆ (mandat de 3 ani şi prelungit pentru încă 2 ani până pe 31 decembrie 2012).

Secretarul General al RCC – Goran Svilanovic (1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2018).

Secretarul General al RCC – Majlinda Bregu, reprezentantul Albaniei (1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022). Începând cu 1 ianuarie 2023, mandatul va fi preluat de către reprezentantul Muntenegrului.