Government of Republic of Moldova

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Moldova

Accident

Dacă ajungeţi să fiţi implicat într-un accident de circulaţie în timpul aflării în străinătate, în urma căruia aţi suferit vătămări corporale sau deteriorarea unor bunuri, este bine să ştiţi următoarele:

  • Anunţaţi imediat autorităţile locale de poliţie;
  • Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea împrejurărilor în care s-a produs accidentul;
  • Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care au fost deteriorate sau distruse;
  • Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui raport (raportul poliţiei vă va fi de folos în cazul în care obiectele deteriorate sau distruse, inclusiv autoturismul erau asigurate);
  • Dacă accidentul a avut urmări uşoare (avarierea autoturismului), notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia;
  • Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din Republica Moldova are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă; apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate;
  • Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare;
  • Dacă accidentul a avut urmări grave (persoane rănite sau decedate), anunţaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor, iar apoi contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova (www.mfa.gov.md)