Government of Republic of Moldova

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Moldova

Arrest

Dacă ajungeţi să fiţi arestat sau reţinut în timpul aflării în străinătate, este bine să ştiţi că ambasada sau consulatul Republicii Moldova din ţara respectivă vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia naţională a acelei ţări şi în limitele permise de dreptul internaţional.

ESTE BINE SĂ ŞTIŢI CĂ, ÎN TEMEIUL NORMELOR INTERNAŢIONALE, AVEŢI O SERIE DE DREPTURI ŞI CĂ PUTEŢI CERE AUTORITĂŢILOR STRĂINE SĂ VI LE RESPECTE:

 • Dreptul de a cere ca Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova să fie informate despre reţinerea sau arestul Dvs;
 • Dreptul la asistenţă consulară (în limitele descrise mai jos);
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea Dvs;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de Dvs sau de familie);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la traducere în limba tării respective (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, recomandat de ambasadă sau consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat de familie sau personalul consular;
 • Dreptul la asistenţă din partea unor organisme internaţionale neguvernamentale (coordonatele organismelor internaţionale neguvernamentale care pot oferi asistenţă în ţara respectivă vă pot fi puse la dispoziţie de personalul consular).
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei setinţe de condamnare şi numai din ţările care acceptă acestă procedură, în baza acordurilor internaţionale şi a legislaţiei naţionale);

CE PUTEŢI FACE DACĂ UN MEMBRU DE FAMILIE ESTE ARESTAT SAU REŢINUT ÎN ALTĂ ŢARĂ?

 • Puteţi obţine informaţii despre situaţia de la Direcţia Afaceri Consulare, misiunea diplomatică sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care a fost arestat sau reţinut, sau direct de la autoriţile ţării respective;
 • Puteţi face demersuri pentru angajarea unui avocat;
 • Puteţi să îl vizataţi la locul de detenţie (cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective);
 • Puteţi să îl sprijiniţi financiar, acoperind cheltuielile de reprezentare, expertiză sau alte proceduri juridice;
 • Puteţi să îi trimiteţi corespondenţă scrisă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Puteţi să îl ajutaţi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentu transferul în Republicii Moldova în vederea executării pedepsei (în măsura în care ţara respectivă acceptă această procedură şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă).

CE POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?

 • Poate solicita legătura telefonică cu Dvs, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale;
 • Poate vizita cetăţeanul la locul de detenţie;
 • Poate recomanda avocaţi sau translatori pe care îi puteţi angaja pentru a vă reprezenta în faţa autorităţilor;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate de Dvs în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor Dvs;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei Dvs, dacă doriţi acest lucru.

CE NU POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?

 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor juridiciare şi nici în deciziile autorităţilor;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de un avocat);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât cel aplicat cetăţenilor tării respective în asemenea situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul unui stat străin;
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane, dacă acest lucru nu este permis de reglementările locale.