Transport

Transport 

Prioritățile Republica Moldova pentru cooperarea cu UE în domeniul transporturilor vizează în linii mari crearea condițiilor necesare pentru integrarea în piața internă a UE (prioritare fiind sectorul aerian şi cel al transportului rutier), inclusiv prin obținerea sprijinului în dezvoltarea şi modernizarea sectorului. 

Dialogul purtat în vederea realizării acestui obiectiv se desfășoară în paralel pe mai multe dimensiuni: 

La nivel bilateral 

În cadrul Acordului de Asociere RM-UE, a fost inclus un capitol separat destinat cooperării în domeniul transporturilor, care prevede următoarele obiective: 

  • dezvoltarea sistemelor de transport durabile; 
  • promovarea operațiunilor de transport eficiente, în condiții de siguranță și securitate, precum și interoperabilitatea sistemelor de transport; 
  • consolidarea interconexiunilor de transport. 

Cooperarea vizează, de asemenea, îmbunătățirea circulației pasagerilor și a bunurilor, sporirea fluidității fluxurilor de transport dintre Republica Moldova, UE și țările terțe din regiune, prin eliminarea obstacolelor administrative, tehnice și de alt tip, îmbunătățirea rețelelor de transport și modernizarea infrastructurii, în special, pe axele principale care leagă părțile. Această cooperare include acțiuni menite să faciliteze procesul de trecere a frontierei. 

În 2012 a fost semnat Acordul privind Spațiul Aerian Comun între Republica Moldova și UE în vederea: 

  • obținerii accesului liber la piața UE, astfel R. Moldova angajându-se să asigure condiții de concurență și să respecte norme în materie de siguranță și securitate, management al traficului aerian, aspecte sociale și de mediu;  
  • extinderii oportunităților oferite pentru consumatori și companiile aeriene, inclusiv prin dezvoltarea rețelelor de transport aerian menite să ofere servicii aeriene de calitate. 

Implementarea prevederilor Acordului dat sunt analizate de către Comitetul mixt RM-UE în domeniul aviației, care se reunește odată în an. 

La nivel multilateral 

Experții naționali participă activ la lucrările Panelului pentru Transporturi, lansat în cadrul Parteneriatului Estic. În cadrul acestuia au fost inițiate discuțiile privind integrarea în piața internă de transport a UE, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii, care ar permite o conexiune adecvată la Rețeaua Trans-Europeană de Transport (Trans-European Transport Network – TEN-T). În rezultat, pe 24 noiembrie 2017, în marja Summit-ului Parteneriatului Estic, desfășurat la Bruxelles, a fost semnată înțelegerea de nivel înalt privind extinderea rețelei trans-europene de transport în R. Moldova.

Conform Planului indicativ investițional în rețelele TEN-T, elaborat de Comisia Europeană și Banca Mondială, pentru conectarea Republica Moldova la rețeaua TEN-T, este necesară implementarea a 17 proiecte în valoare de cca 917 milioane de euro. Din totalul proiectelor, 12 sunt prevăzute pentru reabilitarea și reconstrucția drumurilor, un proiect este destinat căilor ferate și unul pentru dezvoltarea infrastructurii în Portul Internațional Liber Giurgiulești. De asemenea, se planifică crearea a 3 centre logistice la Bălți, Chișinău și Giurgiulești.  

Se planifică asigurarea conexiunii țării noastre la rețeaua TEN-T până în 2030, proiectele urmând să fie finanțate din bugetul național, cu sprijinul parțial al UE, instituțiilor financiare internaționale și companiilor private.”