Implementarea Acordului de Asociere

În esenţă, AA însumează o serie de angajamente pe care Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele membre şi le-au asumat cu scopul de a aprofunda şi întări legăturile existente. Astfel, pentru a asigura îndeplinirea acestor angajamente, prin Acord părţile au consemnat să stabilească un mecanism instituţional de monitorizare a implementării, dar şi luare a deciziilor asupra aspectelor ce cad sub incidenţa prevederilor Acordului.

Planul Naţional de implementare a Acordului de Asociere RM-UE include priorităţile cheie de cooperare în vederea asigurării asocierii politice şi integrării economice cu UE şi reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea la nivel intern a procesului de integrare europeană. În acest context, Planul Naţional include acţiunile necesare de a fi realizate de către instituţiile responsabile conform Acordului de Asociere și Agendei de Asociere în termenii indicaţi şi cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens.

Planul se elaborează în baza propunerilor autorităţilor publice vizate și a consultărilor publice organizate de către MAEIE pentru fiecare titlu/domeniu separat. Avînd în vedere corelația dintre Planul de Acțiuni și Agenda de Asociere, perioada de realizare a unui Plan de acțiuni este de trei ani.

Primul Plan Naţional de Acţiuni a fost aprobat în cadrul reuniunii Guvernului din 25 iunie 2014 ,fiind ulterior revizuit în anul 2015 (versiunea o găsiţi aici), şi a fost realizat în proporţie de 73,73%.

În cadrul şedinţei Guvernului din 28 decembrie 2016 a fost aprobat Planul Naţional de acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019, fiind ulterior revizuit în prima jumătate al anului 2018 ca urmare a reformei Guvernului. Planul Național de Acțiuni respectiv a fost realizat în proporție de 71,56%.