Draft decisions / normative acts

26/12/2017 | Draft decisions / normative acts

EN - Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 pot fi expediate prin e-mail, la adresa electronică die@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon + 373 22 578 274/303 colaboratorilor Direcţia Generală Integrare Europeană