Proiecte de decizii/acte normative

08/04/2024 | Proiecte de decizii/acte normative

Ministerul Afacerilor Externe anunță inițierea procesului de consultare publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea organizării președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025- mai 2026.

Scopul principal al proiectului constă în instituirea grupului de lucru la nivel interinstitutional pentru asigurarea organizării președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 - mai 2026, cu organizarea în Republica Moldova a Sesiunii Ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în luna mai 2026 (sub conducerea viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe) și aprobarea componenței acestuia.

Recomandările părților interesate cu privire la proiectul menționat pot fi expediate în termen de 10 zile în adresa persoanei responsabile:

Mihaela Martînov, Șefa a. i. Secției Consiliul Europei și drepturile omului,

Direcția Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe

Tel.: 022 578 253

E-mail: mihaela.martinov@mfa.gov.md

08/04/2024 | Proiecte de decizii/acte normative

Ministerul Afacerilor Externe anunță inițierea procesului de consultare publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comitetului Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului bilateral de cooperare Republica Moldova – Statul Carolina de Nord (SUA) și aprobarea componenței nominale a acestuia.

Scopul principal al proiectului constă în ajustarea titlului și componenței nominale a părții moldave a Comitetului Republica Moldova în cadrul Parteneriatului bilateral de cooperare Republica Moldova-statul Carolina de Nord (SUA) la Memorandumul revizuit la 19 martie 2024.

Recomandările părților interesate cu privire la proiectul menționat pot fi expediate în termen de 10 zile în adresa persoanelor responsabile:

Violeta Agrici, Șefa Direcției Drept Internațional,

Ministerul Afacerilor Externe

Tel.: 022 578 216

E-mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

Oxana Păduraru, Șefa a.i. Secției America,

Direcția Cooperare Bilaterală, Ministerul Afacerilor Externe

Tel.: 022 578 259

E-mail: oxana.paduraru@mfa.gov.md

04/04/2024 | Proiecte de decizii/acte normative

Ministerul Afacerilor Externe anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Kazahstan.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Externe.

Persoană responsabilă:

Violeta Agrici, Șefa Direcţiei Drept Internațional, Ministerul Afacerilor Externe

tel.: 022 (578) 216

email: violeta.agrici@mfa.gov.md

20/03/2024 | Proiecte de decizii/acte normative
Ministerul Afacerilor Externe anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea organizării președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 - mai 2026.

Scopul elaborării proiectului: instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea organizării președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 - mai 2026 și aprobarea componenței nominale al acestuia.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa persoanei responsabile, până la data de 28 martie 2024.

Mihaela Martînov, Șefa a. i. Secției Consiliul Europei și drepturile omului,

Direcția Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe

Tel.: 022 578 253

E-mail: mihaela.martinov@mfa.gov.md

01/03/2024 | Proiecte de decizii/acte normative
Ministerul Afacerilor Externe anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 265/2022 cu privire la instituirea Comitetului bilateral al Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului de cooperare Republica Moldova – Statul Carolina de Nord (SUA) și aprobarea componenței nominale a acestuia.

Scopul elaborării proiectului: ajustarea componenței nominale a părții moldave a Comitetului Republica Moldova în cadrul Parteneriatului bilateral de cooperare Republica Moldova-statul Carolina de Nord (SUA), care vor participa la următoarea reuniune a comitetului bilateral din cadrul Parteneriatului dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord, SUA, preconizată a avea loc pe 18 martie 2024.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa persoanelor responsabile:

Violeta AGRICI, Șefa Direcției Drept Internațional,

Ministerul Afacerilor Externe

Tel.: 022 578 216

E-mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

Oxana Păduraru, Șefa Secției America,

Direcția Cooperare Bilaterală, Ministerul Afacerilor Externe

Tel.: 022 578 259

E-mail: oxana.paduraru@mfa.gov.md

30/01/2024 | Proiecte de decizii/acte normative

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora.

Scopul elaborării proiectului:

În legătură cu amplificare fără precedent a loviturilor aeriene asupra capitalei ucrainene pe parcursul anului 2023- începutul anului 2024, ceea ce multiplică provocările la adresa securității publice, precum și nemijlocit la adresa vieții și sănătății personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și Consulatului General din Odesa, prin proiectul inițiat se intenționează majorarea bazei de calcul pentru indemnizația de funcție a colaboratorilor care își îndeplinesc sarcinile în condiții de război, ceea ce este expresia unei necesități vitale de a asigura munca diplomaților în țara de reședință. Asemenea majorare este o acțiune aplicată de mai multe țări în raport cu membrii serviciului său diplomatic, pentru a stimula detașarea sau menținerea colaboratorilor în misiunile care activează în circumstanțe cu grad sporit de risc, supunându-și...

11/01/2024 | Proiecte de decizii/acte normative

În temeiul prevederilor pct. 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene inițiază, începând cu data de 11 ianuarie 2024, consultările publice asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.

Scopul principal al proiectului este de a defini mai clar noțiunea de „tratat internațional”, prin prisma prevederilor Convenției de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, precum și a raționamentelor care au stat la baza elaborării acesteia. Astfel, se propune completarea definiției tratatului internațional cu scopul de a-l diferenția de acordurile care sunt guvernate prin norme ce țin de domeniul dreptului comercial.

Urmare exceptării aplicării prin analogie a procedurii de încheiere a tratatelor față de documentele cu alt statut (prin care țara noastră ar urma să beneficieze de asistență externă nerambursabilă), semnarea documentelor cu statut de netratat urmează a fi reglementată distinct, prin stabilirea unui mecanism care va facilita accesarea fondurilor externe.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene până la data de 25 ianuarie 2024.

Persoane responsabile:

Violeta AGRICI, Șefa Direcției Drept Internațional,

Ministerul...

29/12/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.

Scopul elaborării proiectului:

Prin proiectul vizat se propune revizuirea prevederilor Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova prin prisma necesității ajustării la prevederile Convenției de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969, precum și calificarea statutului juridic a acordurilor de grant, care nu au statut de tratat și cărora Legea nr. 595/1999 cu privire la tratatele internaționale li se aplică prin analogie.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa persoanelor responsabile:

Violeta AGRICI, Șefa Direcției Drept Internațional,

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Tel.: 022 578 216

E-mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

Andrei PALADUȚA, Șef al Secției Tratate Multilaterale,

Direcția Drept Internațional, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Tel.: 022 578 269

E-mail: andrei.paladuta@mfa.gov.md

27/12/2023 | Proiecte de decizii/acte normative
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene inițiază, începând cu data de 27 decembrie, consultările publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la actualizarea Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027 (număr unic 1182/MAEIE/2023). Având în vedere concluziile și recomandările din Raportul privind Pachetul de extindere pentru anul 2023 pentru Republica Moldova, publicat de Comisia Europeană la 8 noiembrie 2023, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a demarat procesul de actualizare a Planului Național pentru Aderare. Actualizarea Planului Național pentru Aderare a fost realizată de către Grupurile de lucru sectoriale responsabile de criteriul politic, criteriul economic și cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, instituite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 868/2022. Astfel, a fost elaborat un proiect compilat de modificare a PNA agreat la nivelul Grupurilor de lucru. În vederea definitivării acestuia, la data de 19 și 20 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de comun cu Cancelaria de Stat, au organizat un exercițiu de consultare finală a propunerilor cu Grupurile de lucru sectoriale în configurația celor 6 clustere. Proiectul actualizat al Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027 poate fi consultat...
26/12/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

În temeiul prevederilor pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 829/2023, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la actualizarea Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.

Scopul elaborării proiectului:

Având în vedere concluziile și recomandările din Raportul privind Pachetul de extindere pentru anul 2023 pentru Republica Moldova, publicat de Comisia Europeană la 8 noiembrie 2023, scopul elaborării proiectului hotărârii Guvernului constă în planificarea măsurilor necesare pentru realizarea recomandărilor din Pachetul pentru Extindere a Comisiei Europene pentru anul 2023 și ridicarea nivelului de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului menționat pot fi expediate în adresa persoanei responsabile:

Ghenadie Marian, șef al secției cooperare economică și sectorială cu UE, Direcția Integrare Europeană, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Tel.: 022 578 303

E-mail: ghenadie.marian@mfa.gov.md

Pagini