Proiecte de decizii/acte normative

09/10/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018.

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării capacităților instituționale în vederea realizării Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevăzute în PAG 2020-2023.

14/08/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

23/07/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contract de schimb

17/07/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene inițiază, începând cu data de 15 iulie 2020, procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea modificarea și completarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018. Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare.

Pagini