Proiecte de decizii/acte normative

08/12/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului de lege de modificare a anexei nr.2 la Legea 242/2010 privind taxele consulare.

Proiectul a fost elaborat în vederea ajustării serviciilor consulare prevăzute în anexa nr.2 a Legii menționate la prevederile Codului Familiei nr. 1316/2000 și ale Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, urmare modificărilor operate la aceste acte prin Legea nr. 17 din 05.04.2018, oferind posibilitatea inclusiv soților care au copii minori și nu au pretenții unul față de altul, de a depune cererea de înregistrare a divorțului la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

09/10/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018.

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării capacităților instituționale în vederea realizării Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevăzute în PAG 2020-2023.

14/08/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

23/07/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contract de schimb

17/07/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene inițiază, începând cu data de 15 iulie 2020, procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea modificarea și completarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018. Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare.

Pagini