Proiecte de decizii/acte normative

28/09/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Anunt privind initierea eloborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexelor nr. 2 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef direcție, tel.: 022578207 mail.: inga.ionesii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216 mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

01/09/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul are menirea de a spori capacitățile MAEIE în contextul creșterii volumului de sarcini puse în fața MAEIE odată cu obținerea la data de 23 iunie 2022 a statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. Drept urmare, suplinirea efectivului limită al ministerului cu 19 unități de personal pe care o formulează acest proiect va asigura atât la nivelul MAEIE, cât și la nivelul țării o gestiune mai rapidă și eficientă a multitudinii de noi procese, care apar în contextul pașilor pe care Republica Moldova urmează să îi întreprindă în vederea deschiderii și desfășurării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef direcție, tel.: 022578207 mail.: inga.ionesii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216 mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

23/08/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul are menirea de a aduce anumite clarificări în ceea ce ține de atribuțiile Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză.

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef direcție, tel.: 022578207 mail.: inga.ionesii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216 mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

11/08/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte

Proiectul a fost elaborat în vederea adaptării legislației din domeniul actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte la noile realități social-obiective, precum și actualizării listei persoanelor care, în virtutea funcției deținute sau specificului atribuțiilor exercitate, întreprind multiple deplasări în interes de serviciu peste hotarele RM. Totodată, proiectul se impune, în baza necesității de a înlătura ambiguitățile din Legea nr. 273/1994, în ceea ce privește asigurarea cu pașaport diplomatic sau de serviciu a funcționarilor publici de rang înalt.

Sugestiile persoanelor interesate urmează a fi transmise, până la data de 24 august 2022, la adresa de e-mail: saj@mfa.gov.md

Persoane responsabile:

Vadim Zmeu, Consilier al Secţiei Drept şi Relaţii Consulare, Direcţia Afaceri Consulare, tel. (022)201 047

Email: vadim.zmeu@mfa.gov.md

09/08/2022 | Proiecte de decizii/acte normative
NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la schimbarea clasei Consulatului Republicii Moldova în orașul Odesa, Ucraina și modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

1. Autorul proiectului hotărârii de Guvern

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (în continuare - MAEIE)

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Propunerea de avansare a clasei Consulatului de la Odesa își are originea în anul 2021, pentru care argumentele primare au fost: existența unor relații dinamice cu regiunea Odesa, bazate pe cooperarea inter-regională și transfrontalieră; majorarea fluxului serviciilor consulare; importanța apărării și promovării continue a intereselor RM în regiunea respectivă; necesitatea aprofundării colaborării în domeniul comercial-economic și menținerii legăturilor cultural-umanitare, precum și necesitatea protejării drepturilor și intereselor cetățenilor moldoveni, inclusiv a membrilor comunității moldovenești din regiunile Odesa, Nikolaev și Herson.

După schimbarea situației din Ucraina din februarie 2022, aceste argumente rămân a fi valabile, fortificându-se și mai mult la capitolul necesității protejării intereselor cetățenilor statului nostru, care sunt în regiune, a necesității protejării proprietăților pe care Republica Moldova le deține în această regiune,...

15/06/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Comisia guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză

Proiectul prevede instituirea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză, aprobarea componenței Comisiei guvernamentale și aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză.

Sugestiile persoanelor interesate urmează a fi transmise, până la data de 20 iunie 2022, la adresa de e-mail: saj@mfa.gov.md

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef al Direcției management instituțional, tel.: 022578207

15/06/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Comisia guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză

Proiectul prevede instituirea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză, aprobarea componenței Comisiei guvernamentale și aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză.

Sugestiile persoanelor interesate urmează a fi transmise, până la data de 20 iunie 2022, la adresa de e-mail: saj@mfa.gov.md

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef al Direcției management instituțional, tel.: 022578207

15/06/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Comisia guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză

Proiectul prevede instituirea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză, aprobarea componenței Comisiei guvernamentale și aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză.

Sugestiile persoanelor interesate urmează a fi transmise, până la data de 20 iunie 2022, la adresa de e-mail: saj@mfa.gov.md

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef al Direcției management instituțional, tel.: 022578207

07/04/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării capacităților consulare și administrativ-financiare, precum și întărirea capacităților pe dosare politice ale instituțiilor serviciului diplomatic, reieșind din analiza efectuată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, privind harta și numărul conaționalilor noștri aflați peste hotare și multitudinea sarcinilor de importanță majoră în unele misiuni strategice. În special, aceste modificări vin să asigure realizarea Programului de activitate al Guvernului pe partea de dezvoltare a relațiilor externe și extindere a rețelei consulare și asigurarea accesului diasporei la servicii consulare de calitate și de o manieră rapidă.

Sugestiile persoanelor interesate urmează a fi transmise, până la data de 21 aprilie 2022, la adresa de e-mail: saj@mfa.gov.md

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef al Direcției management instituțional, tel.: 022578207

Lilia Manoli, secretar III, Secția afaceri juridice, Direcția drept internațional, tel.: 022578324

22/02/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE

________ din ______

cu privire la aprobarea componenței Comisiei interinstituționale pentru integrare europeană a Republicii Moldova

În temeiul art. 7 lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern,

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se creează Comisia interinstituțională pentru integrare europeană a Republicii Moldova și se aprobă, conform anexei, componența acesteia. Comisia interinstituțională pentru integrare europeană va asigura coordonarea realizării angajamentelor asumate în cadrul dialogului Republica Moldova – Uniunea Europeană, inclusiv a angajamentelor care derivă din Acordul de Asociere și din alte acorduri încheiate între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Comisia interinstituțională pentru integrare europeană se va convoca la necesitate, la inițiativa Președintelui Comisiei. Președintele și Vicepreședintele Comisiei pot atrage în activitatea Comisiei și alți reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei, din funcțiile publice deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără a fi emisă o nouă hotărâre de Guvern. Se abrogă Hotărârea Guvernului...

Pagini