Proiecte de decizii/acte normative

14/03/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (număr unic 170/MAEIE/2023)

Principalele prevederi ale proiectului:

În vederea racordării legislației naționale la prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, ratificat prin Legea nr. 345 din 15 decembrie 2022, se propune modificarea Legii nr. 257/2013, prin completarea, la Anexa nr. 1 punctul 1, a poziției „Republica Arabă Egipt” cu indicele 1. Totodată, indicele 1 din Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: „1 Cu excepția posesorilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, după caz, care călătoresc în Republica Moldova fără viză, în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”.

Iar pentru asigurarea conformității Legii nr. 257/2013 cu reglementările Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare, ratificat prin Legea nr. 269 din 22 septembrie 2022, se propune...

09/03/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic, în vederea eficientizării activității serviciului diplomatic și a îmbunătățirii funcționării acestuia, conform pct. 3.28 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Persoanele responsabile:

Violeta Agrici, Șef Direcție drept internațional, MAEIE

Tel. : 022 578 216

E-mail : violeta.agrici@mfa.gov.md

Elena Echim, Șef Secție afaceri juridice, Direcţia drept internațional, MAEIE

Tel. : 022 578 323

E-mail : elena.echim@mfa.gov.md

06/03/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Anunt privind initierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora.

Scopul elaborării proiectului rezidă în necesitatea optimizării și fortificării prezenței diplomatice a Republicii Moldova peste hotare pentru promovarea intereselor statului nostru, inclusiv celor economice, pe o arie mai extinsă, în special prin deschiderea Ambasadei în Republica India, instituirea Ambasadei în Republica Arabă Egipt, precum și înființarea oficiului consular în orașul Chicago, SUA.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor...

03/03/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Anunt privind initierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/1994 cu privire la asistența acordată de ambasadele Republicii Moldova delegațiilor oficiale și funcționarilor de stat aflați în deplasări de serviciu în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/1994 cu privire la asistența acordată de ambasadele Republicii Moldova delegațiilor oficiale și funcționarilor de stat aflați în deplasări de serviciu în străinătate.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Persoanele responsabile:

Elena Echim, Șef Secție afaceri juridice, Direcţia Drept Internațional, MAEIE

Tel.: 022 578 323

E-mail: elena.echim@mfa.gov.md

Tudor Vasilică, Consilier, Direcția Protocol Diplomatic de Stat, MAEIE

Tel.: 022 578 252

E-mail: tudor.vasilica@mfa.gov.md

02/03/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Anunt privind initierea eloborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Persoana responsabilă:

Vadim Zmeu, Șef al Secţiei Drept şi Relaţii Consulare,

Tel.: 022201047

Email: vadim.zmeu@mfa.gov.md

31/01/2023 | Proiecte de decizii/acte normative

Anunt privind initierea eloborării proiectului proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aderarea Guvernului Republicii Moldova la Consiliul Guvernator al Comunității Democrațiilor

Persoane responsabile:

Andrei Paladuța, Șef secție, tel.: 022578269

mail.: andrei.paladuța @mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216

mail.: violeta.agrici@mfa.gov.md

22/11/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova

Proiectul prevede 3 elemente principale:

1) Precizarea competențelor și modalității de funcționare a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană, în conformitate cu metodologia de aderare a Comisiei Europene bazată pe criteriile de aderare a unui stat terț la Uniunea Europeană.

2) Aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană, în conformitate cu metodologia de aderare a Comisiei Europene bazată pe criteriile de aderare a unui stat terț la Uniunea Europeană.

3) Aprobarea Componenței Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare, organizare și pregătire a procesului de aderare la UE

Persoane responsabile:

Igor Rabii, Șef secție a.i., tel.: 022578274

mail.: igor.rabii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216

mail.: violeta.agrici@mfa.gov.md

31/10/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul are drept scop sporirea capacităților MAEIE în contextul creșterii volumului de sarcini puse în fața MAEIE odată cu obținerea la data de 23 iunie 2022 a statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. Drept urmare, suplinirea efectivului limită al ministerului cu o unitate de Secretar General adjunct și 3 unități de personal în cadrul Cabinetului Ministrului, va asigura atât la nivelul MAEIE, cât și la nivelul țării o gestiune mai rapidă și eficientă a multitudinii de noi procese, care apar în contextul pașilor pe care Republica Moldova urmează să îi întreprindă în vederea pregătirii pentru deschidere și desfășurare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef direcție, tel.: 022578207

mail: inga.ionesii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216

mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

31/10/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexelor nr. 2 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef direcție, tel.: 022578207

mail: inga.ionesii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216

mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

31/10/2022 | Proiecte de decizii/acte normative

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea grupului de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene (CPE)

Proiectul are drept scop:

- Instituirea grupului de lucru (GL) la nivel interinstitutional pentru asigurarea organizării în Republica Moldova a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene (sub conducerea VPM, Ministrului AEIE) și aprobarea componenței acestuia;

- Identificarea sarcinilor acestui GL (identificarea datei desfășurării Summit-ului, precum și elaborarea planului de organizare a acestuia, posibilității de antrenare a experților în activitatea sa);

- Posibilității creării grupurilor de lucru subsidiare la nivel institutional, în caz de necesitate;

- Informarea lunară de către GL a Guvernului și Președinției despre rezultatele obținute.

Persoane responsabile:

Inga Ionesii, Șef direcție, tel.: 022578207

mail: inga.ionesii@mfa.gov.md

Violeta Agrici, Șef direcție, tel.: 022578216

mail: violeta.agrici@mfa.gov.md

Pagini