Government of Republic of Moldova

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Moldova

Bilateral cooperation

Republic of Ghana

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Ghana au fost stabilite 28 august 1992.

ADRESA: Moscova, str. Skatertniy per., nr. 14

TEL.: (+7495) 690-23-27 / 690-23-35 / 690-19-69

FAX: (+7495) 690-21-98

EMAIL:enquiries@ghanaemb-mos.ru

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principalele vizite bilaterale

  • 10-11 decembrie 2003 – vizita în Republica Moldova a Dlui Francis Zahaza MAHAMA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ghana în Republica Moldova cu reşedinţa la Moscova
  • 17-20 decembrie 2006 - vizita în Republica Moldova a Dlui Edward MANTEY, Ambasador Extraodrinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ghana în Republica Moldova cu reşedinţa la Moscova
  • 19-20 aprilie 2011 – înmânarea scrisorilor de acreditare de către Dl Seth CORANTENG, Ambasador Extraodrinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ghana în Republica Moldova cu reşedinţa la Moscova
  • 24-25 August 2015 - înmânarea scrisorilor de acreditare de către Dl Kodzo K. ALABO, Ambasador Extraodrinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ghana în Republica Moldova cu reşedinţa la Moscova

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2016 exportul mărfurilor moldoveneşti în Ghana a însumat 485,67 mii USD (comparativ cu 533,9 mii dolari SUA în anul 2015), volumul de mărfuri importate au constituit 1621,82 mii USD (comparativ cu 12,7 mii dolari SUA în anul 2015). Pentru perioada ianuarie – iunie 2017, exporturile au fost înregistrate în valoare de 187,48 mii USD, şi importurile s-au cifrat la 262,57 mii USD.

Actualizat – septembrie 2017