Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

Istoria și conceptul OCEMN

Iniţiativa „Cooperarea Economică a Mării Negre” (CEMN) a fost lansată, oficial, prin semnarea Declaraţiei de la Istanbul, la 25 iunie 1992.

La 30 aprilie 1999, la Reuniunea miniştrilor de externe din statele CEMN de la Tbilisi, a fost înfiinţată Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), care a devenit o structură regională de cooperare în domeniul economic.

Fondatorii OCEMN sunt unsprezece state: cinci ţări balcanice (Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Elenă, România, Republica Turcia, trei ţări riverane: Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina şi trei ţări caucaziene: Republica Armenia, Republica Azerbaidjan şi Georgia.

Importanţa regiunii este determinată de resursele umane şi naturale, de potenţialul surselor de energie, în special petrol şi gaz şi de amplasarea pe trasee de tranzit semnificative din punct de vedere strategic.

Evoluţia cooperării economice în jurul Mării Negre a avut loc în următoarele etape:

 1. Prima, de formare, lipsită de rezultate şi fără o organizare clară, a durat până la întâlnirea de la Bucureşti, din anul 1995, când miniştrii de externe au adoptat un "Plan de acţiune" care a dus la consolidarea mecanismelor de cooperare;
 2. În cea de a doua, s-a introdus sistemul Troicii ministeriale, a început finanţarea comună a Secretariatului Internaţional Permanent (PERMIS) de la Istanbul, s-au intensificat reuniunile la toate nivelele şi s-a semnat "Carta CEMN", la Yalta, la 5 iunie 1998;
 3. După semnarea Cartei, CEMN şi-a asumat toate caracteristicile unei organizaţii internaţionale regionale şi a îmbrăcat o formă instituţionalizată, cu o largă varietate de structuri de cooperare şi un mare număr de organisme abilitate să adopte documente cu valenţă internaţională. La 30 aprilie 1999, cu ocazia Reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor membre CEMN de la Tbilisi, a luat fiinţă efectiv Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre, ca urmare a depunerii instrumentelor de ratificare de către 10 state membrii.

Republica Moldova a ratificat Carta OCEMN prin Hotărârea Parlamentului nr. 361 din 22 aprilie 1999.

Website: www.bsec-organization.org

Structura
 • —Consiliul de Miniştri ai Afacerilor Externe (CMFA) reprezintă forul decizional al OCEMN. Acesta se întruneşte semestrial în ţara ce asigură Preşedinţia-în-Exercițiu a OCEMN. 
 • Summit-ul şefilor de state şi de guverne (jubiliar), este convocat, de regulă, o dată la cinci ani.— 
 • Consiliul Înalților Funcționari (CIF) asigură formularea propunerilor și deciziilor ce urmează a fi adoptate de către CMFA. Ca regulă, ședințele CIF precedă reuniunile CMFA, uneori însă pot fi convocate reuniuni extraordinare pentru a fi abordate chestiuni urgente.— 
 • Grupurile de lucru vizează cooperarea în următoarele domenii: energie; transporturi, comunicaţii, mediu; situaţii de urgenţă; turism; ştiinţă şi tehnologie; ocrotirea sănătăţii şi domeniul farmaceutic; promovarea şi protejarea investiţiilor; cooperare industrială şi comercială; IMM; finanţe şi bănci; agricultură şi industrie alimentară; combaterea crimei organizate.
 • Secretariatul Internațional Permanent (PERMIS) își are sediul la Istanbul și este condus de Secretarul General Ambasadorul Michael B. CHRISTIDES (Republica Elenă). PERMIS asigură lucrările curente de secretariat și veghează asupra realizării și implementării deciziilor luate în cadrul CMFA.

Organisme înrudite (Related bodies)

 • — Adunarea Parlamentară a OCEMN (PABSEC)
 • — Consiliul OCEMN al oamenilor de afaceri
 • — Centrul Internaţional de Studii la Marea Neagră
 • — Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB)
 • — Centrul Coordonator al OCEMN privind schimbul de date statistice şi informaţii economice

PABSEC

—  Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră a fost creată ca rezultat al unor schimbări politice majore, ce au avut loc la sfîrşitul anilor 80 ai secolului trecut, cînd ţările din regiunea Mării Negre au reapărut pe scena mondială.

—  La 26 februarie 1993, la Istanbul, reprezentanţii parlamentelor a nouă ţări - Albania, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina, au adoptat "Declaraţia privind instituirea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră". In iunie 1995, Grecia s-a alăturat Adunării ca un al zecelea membru cu drepturi depline. Bulgaria și Serbia au aderat la APCEMN în iunie 1997 și, respectiv, în aprilie 2004.

—  Fiind un organ interparlamentar al Cooperării Economice la Marea Neagră, APCEMN a unificat eforturile parlamentelor naţionale în vederea asigurării înţelegerii şi acceptării de către popoarele respective a idealurilor şi scopurilor OCEMN, asigurării unei baze juridice pentru cooperarea economică, comercială, socială, culturală şi politică, elaborării legislaţiei pentru implementarea deciziilor luate de conducerea statelor membre, asistenţei parlamentelor naţionale pentru întărirea democraţiei parlamentare, cooperării cu alte organizaţii internaţionale sau regionale.

Cooperarea Republicii Moldova în cadrul OCEMN

—  Republica Moldova promovează relaţii strânse în cadrul organizaţiilor regionale din Regiunea Extinsă a Mării Negre, inclusiv și în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN) – care joacă un rol esenţial pentru consolidarea dialogului politic şi dezvoltarea proiectelor regionale în regiunea Mării Negre.   

—  Evoluţia comerţului exterior al RM relevă faptul că statele membre OCEMN reprezintă un parteneriat comercial zonal destul de atractiv, care deţine aproximativ 48,39% din volumul total al exporturilor moldoveneşti (989,67 milioane dolari SUA), şi 45,77 % din totalul importurilor (în anul 2016).

—  Republica Moldova a deținut Președinția în exercițiu a OCEMN în anul 2015. Motto-ul președinției Republicii Moldova în cadrul OCEMN a fost „Aducerea stabilităţii, asigurarea consensului”(„Bringing Stability. Ensuring Consensus”), care este acronimul pentru „OCEMN” (în engleză). Preşedinţia Republicii Moldova s-a bazat pe realizările Preşedinţiilor anterioare exercitate de Republica Elenă, Bulgaria şi alte state, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în „Agenda economică pentru un parteneriat OCEMN consolidat”, adoptată de către Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe al OCEMN în iunie 2012.

Interacţiunea OCEMN-UE

UE este un actor important în bazinul Mării Negre, care contribuie, inclusiv prin asistența sa financiară şi tehnică, la elaborarea şi realizarea proiectelor regionale fezabile, împreună cu implementarea obiectivelor Inițiativei “Sinergia Mării Negre”.

Demarată în 2007, pe perioada Preşedinţiei germane a Consiliului UE, ca urmare a demersurilor susținute și coordonate ale României, Bulgariei, Greciei, sprijinite de alte state membre şi cu aportul Comisiei Europene, Sinergia Mării Negre s-a profilat ca o nouă iniţiativă pentru o politică a UE adresată special regiunii. A fost lansată oficial la 14 februarie 2008, la Kiev, printr-o reuniune a miniştrilor de externe ai statelor membre UE şi ai statelor din regiune vizate de Sinergie (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina). Argumentele principale care au determinat asumarea acestei iniţiative la nivelul UE au vizat vecinătatea directă, amplasarea strategică, conexiunile multiple cu Balcanii de Vest, dar şi spre Asia Centrală și Orientul Mijlociu, potenţialul în ceea ce priveşte energia, transporturile, comerţul, mediul, consolidarea democraţiei.

Plecând de la experienţa bogată a colaborării cu societatea civilă din regiunea Mării Negre (2006-2007), România, prin MAE, a propus şi a demarat Forumul ONG-urilor din regiunea Mării Negre, proiect derulat în parteneriat strâns cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND). Susţinerea politică şi financiară acordată de Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti pentru ediţia din 2009 şi ediţia din 2010 au constituit primii pași, edițiile ulterioare beneficiind direct de finanțare din partea Comisiei. Anul acesta a avut loc cea de-a zecea ediție a Forumului, în perioada 4-6 decembrie, la Chișinău.

OCEMN – aniversarea a 25 de ani de la crearea iniţiativei

În 2017, OCEMN a marcat 25 de ani de la constituire. Este o realizare importantă pentru toţi membrii Organizaţiei, care atestă longevitatea şi succesul atins de OCEMN pe parcursul acestor ani. 

Summit-ul aniversar al Şefilor de Stat şi Guvern, găzduit de către Republica Turcia (Istanbul, 22 mai), care a deținut Preşedinţia-în-Exerciţiu (PîE) (ianuarie-iunie 2017) în cadrul OCEMN, a oferit oportunitatea de a evalua progresele înregistrate în activitatea Organizaţiei în cei 25 ani de existenţă, şi totodată de a identifica modalităţile de impulsionare a cooperării regionale, în particular în domeniul economic.