Agenda de Asociere

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere îl constituie Agenda de Asociere, negociată cu Comisia Europeană. La data de 19 august 2017 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 215 a fost publicată noua Agenda de Asociere care identifică domeniile prioritare de implementare a prevederilor Acordului de Asociere pentru perioada 2017-2019.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.215.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2017:215:TOC

 

RAPORT DE PROGRES MARTIE 2016