Mediu și acțiuni climatice

Republica Moldova desfășoară acțiuni comune cu instituțiile UE specializate (e.g. Agenția Europeană pentru Mediu) pe dimensiunea mediu înconjurător și politici climatice. Cooperarea în acest sector vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor natural și promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel regional sau global. 

În ceea ce privește politicile climatice, cooperarea Republica Moldova cu UE prevede măsuri la nivel național, regional și internațional, inclusive în următoarele domenii: 

  • atenuarea schimbărilor climatice; 
  • adaptarea la schimbările climatice; 
  • comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon. 

În 2019, în Republica Moldova au fost lansate programele regionale – EU4Environment și EU4Climate – cu scopul de a furniza asistență în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Programele vin să asigure continuitatea activităților inițiate în cadrul precedentului program destinat mediului înconjurător „Ecologizarea Economiilor în țările Parteneriatului Estic (EaP GREEN)", implementat în R. Moldova în perioada 2014-2017.

Începând cu februarie 2022, Republica Moldova participă în cadrul programului regional "EU4Environment Water Resources and Environmental Data" care își propune să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea cetățenilor prin realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Începând cu februarie 2022, Republica Moldova participă în cadrul programului regional "EU4Environment Water Resources and Environmental Data" care își propune să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea cetățenilor prin realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.”