Titluri de călătorii

Titlul de călătorie este un document ce confirmă identitatea persoanei - cetăţeanului Republicii Moldova sau persoanei fără cetăţenie - care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care permite titularului întoarcerea în Republica Moldova în cazul în care nu dispune de un document de călătorie valabil.

Titlurile de călătorie se eliberează direct de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate în caz de pierdere, furt, deteriorare, distrugere sau expirare a documentului de călătorie valabil.

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova. MAEIE recomandă contactarea autorităţilor statelor ce urmează a fi tranzitate la reîntoarcerea în Republica Moldova pentru a cunoaşte condiţiile de traversare a teritoriului acestor state în baza titlurilor de călătorie moldoveneşti.

 

Pentru a obţine titlul de călătorie este necesar să mergeţi la misiunea diplomatică şi oficiul consular ale Republicii Moldova în străinătate şi să prezentaţi, de regulă, următoarele acte:

  1. cererea completată integral şi semnată de solicitant
  2. două fotografii color 35 x 45 mm
  3. un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile Republicii Moldova  (buletin de identitate, permis de conducere, livret militar) - original şi copie xerox
  4. paşaportul anterior, în original, şi fotocopia paginilor cu menţiuni
  5. dovada autorităţilor locale de poliţie privind reclamarea pierderii sau furtului (în funcţie de caz) sau declaraţia privind pierderea, furtul paşaportului
  6. bonul de plată a taxei consulare
  7. alte documente, după caz.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie,  contactaţi ambasada sau consulatul moldovenesc respectiv.

 

Titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea la data intrării pe teritoriul Republicii Molodova. Posesorul titlului de călătorie urmează să se adreseze la Biroului de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei de la locul de trai pentru perfectarea paşaportului nou.