Traficul de fiinţe umane

În contextul Zilelor Europene privind lupta împotriva traficului de ființe umane, MAEIE explică despre riscurile și consecințele traficului de ființe umane:

 • Traficul de ființe umane este un fenomen complex, abordat din perspectiva criminalității organizate transnaționale, dar și o încălcare gravă a drepturilor omului, care în continuare afectează statele din întreaga lume, inclusiv Republica Moldova.
 • Republica Moldova rămâne a fi o țară de origine, iar forma predominantă de exploatare a victimelor TFU o constituie exploatare prin muncă.
 • Metodele de control ale victimelor în faza de exploatare au rămas neschimbate, cele mai des folosite tehnici fiind datoria financiară fictivă, sechestrarea actelor de identitate, aplicarea violenței sau amenințarea cu violența a victimei sau a familiei, amenințarea predării către autoritățile țării în care se află victima în cazul șederii ilegale.

Pentru evitarea riscului de a deveni victimă a traficului de persoane, atunci când vi se oferă un loc de muncă în străinătate:

 • Aflați numele și cât mai multe detalii despre persoana care vă facilitează obținerea locului de muncă.
 • Aflați denumirea, adresa și datele companiei cu care urmează să semnați contractul de muncă.
 • Transmiteți informația dată persoanelor în care aveți încredere - părinți, rude, prieteni.
 • La etapa perfectării documentelor necesare pentru călătorie nu lăsați pașaportul nimănui, sub niciun motiv;
 • Informați persoanele de încredere despre itinerarul călătoriei, locurile de cazare, datele dvs. de contact.

Situațiile care trebuie să vă pună în gardă!

 • Dacă angajatorul finanțează perfectarea documentelor și biletele – survine riscul „formării unei datorii față de aceste persoane”.
 • Dacă oferta vine de la o persoană fizică sau de la o companie neînregistrată în Republica Moldova.
 • Dacă locul de muncă este într-o companie, datele căreia nu pot fi găsite pe internet.
 • Dacă persoana evită răspunsurile clare la întrebările referitoare la adresă, datele de contact, numele complet al proprietarilor și managerilor companiei (restaurantului, chioșcului, magazinului) în care urmează să activați.
 • Reclamați la poliție cazurile care par a se înscrie în “tiparele” infracțiunii de trafic de persoane.

  În orice situație de risc, cereți ajutor:

 • de la cea mai apropiată ambasadă sau oficiul consular al Republicii Moldova din țara în care vă aflați, inclusiv la numerele de telefon de urgență, publicate pe paginile web ale acestora.
 • Centrul de Apel al MAE IE:

Email: call.center@mfa.gov.md 

Facebook: Centrul de Apel al MAEIE al RM

 • Linia fierbinte accesibilă 24 de ore a Centrului de Combatere a Traficului de Persoane: +373(22) 254-998
 • Linia fierbinte națională a Centrului Internațional La Strada: 0 800 77777;

Conform legii, victimele sau prezumatele victime ale traficului de ființe umane au dreptul la servicii de asistență:

 • consiliere informațională cu privire la drepturile lor şi serviciile de care pot beneficia;
 • consiliere psihologică;
 • asistență juridică garantată de stat;
 • compensare financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune;
 • asistență în întocmirea și eliberarea actelor de identitate;

Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova:

 • consiliere informațională cu privire la drepturile lor şi serviciile de care pot beneficia;
 • solicită autorităţilor din ţara de reședință informaţii despre datele şi documentele de identitate ale persoanelor identificate drept victime sau potențiale victime ale traficului; precum și despre masurile de protecţie aplicate; starea psiho-somatică şi aptitudinea persoanei de a călători;
 • oferă asistență în relaționarea cu autoritățile statului de reședință, în baza drepturilor victimelor traficului de ființe umane protejate la nivel internațional;
 • oferă asistență în identificarea serviciilor de suport pentru victimele traficului în țara respectivă;
 • oferă asistență victimei în procesul de repatriere, în baza acordului persoanei de a fi repatriată;
 • eliberează cu titlu gratuit documente sau orice alte acte necesare revenirii în Republica Moldova a cetăţenilor Republicii Moldova care au devenit victime ale traficului de ființe umane, în cazul lipsei actelor de identitate;

Asistenţa oferită de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

CE TREBUIE SĂ CUNOŞTI DESPRE TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

 • Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;
 • Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;
 • Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele;

 

CE ÎNSEAMNĂ TRAFIC DE FIINŢE UMANE ŞI CINE POT FI VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Victime ale traficului de fiinţe umane, pot fi persoanele trecute peste graniţa de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Acest fenomen infracţional are trei elemente caracteristice:

 

 • recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane;
 • ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de constrîngere care nu implică violenţa, precum frauda sau înşelăciunea;
 • exploatarea, în special pentru munca forţată în construcţii, agricultură şi sectorul casnic, dar şi pentru cerşit, prostituţie şi diverse forme de exploatare sexuală.
 • Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii. Traficul de persoane poate avea loc în străinătate, dar şi în Republica Moldova.

 

CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane, care pot fi atît femei, bărbaţi, chiar şi copii minori, le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfîrşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

 

CARE SUNT SEMNELE DIRECTE ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

 • Recrutarea – presupune atragerea persoanei în situaţie de trafic prin oferte de studii sau locuri de muncă, prin încheierea căsătoriilor fictive, etc.;
 • Transportare - presupune deplasarea persoanei peste hotare, pe jos sau prin utilizarea diferitelor mijloace de transport, adeseori fiind utilizate căile ilegale (păduri, trecerea prin înot a rîurilor, etc.)
 • Transfer – reprezintă transmiterea victimei unei alte persoane prin vînzare-cumpărare, schimb, arendă, transmiterea în contul unei datorii, dăruire sau prin alte tipuri de tranzacţii cu sau fără răscumpărare;
 • Adăpostire – presupune plasarea victimei intr-un loc ascuns pentru a nu fi descoperită de reprezentanţii organelor de poliţie sau de o altă persoană terţă, capabilă să denunţe traficanţii;
 • Ameninţare şi aplicarea violenţei fizice sau psihice;
 • Confiscarea documentelor – presupune sustragerea de la victimă a actelor de identitate, paşaportului, permisului de şedere, ş.a.;
 • Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat - presupune situaţia, în care victima este lipsită de liberate, inclusiv libertate de circulaţie, este ţinută în stare de ostatic pană la momentul achitării de el sau de o persoană terţă a unei datorii legale sau ilegale;
 • Îngrădirea la libera circulaţie - Victima este privată de libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în perimetrul unei zone restrînse, adesea în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui randament al muncii maximal;
 • Ameninţarea cu predarea către autorităţi – se aplică de regulă faţă de migraţii ilegali.

În cazul în care a-ţi fost atras/ă în una din situaţiile expuse mai sus, sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane, MAEIE recomandă de a semnala neîntîrziat autorităţile locale de poliţie, precum şi misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova.

 

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie, misiunea diplomatică a Republicii Moldova precum şi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.