Traficul de fiinţe umane

Asistenţa oferită de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

CE TREBUIE SĂ CUNOŞTI DESPRE TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

 • Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;
 • Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;
 • Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele;

CE ÎNSEAMNĂ TRAFIC DE FIINŢE UMANE ŞI CINE POT FI VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Victime ale traficului de fiinţe umane, pot fi persoanele trecute peste graniţa de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Acest fenomen infracţional are trei elemente caracteristice:

 • recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane;
 • ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de constrîngere care nu implică violenţa, precum frauda sau înşelăciunea;
 • exploatarea, în special pentru munca forţată în construcţii, agricultură şi sectorul casnic, dar şi pentru cerşit, prostituţie şi diverse forme de exploatare sexuală.
 • Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii. Traficul de persoane poate avea loc în străinătate, dar şi în Republica Moldova.

CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane, care pot fi atît femei, bărbaţi, chiar şi copii minori, le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfîrşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

CARE SUNT SEMNELE DIRECTE ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

 • Recrutarea – presupune atragerea persoanei în situaţie de trafic prin oferte de studii sau locuri de muncă, prin încheierea căsătoriilor fictive, etc.;
 • Transportare - presupune deplasarea persoanei peste hotare, pe jos sau prin utilizarea diferitelor mijloace de transport, adeseori fiind utilizate căile ilegale (păduri, trecerea prin înot a rîurilor, etc.)
 • Transfer – reprezintă transmiterea victimei unei alte persoane prin vînzare-cumpărare, schimb, arendă, transmiterea în contul unei datorii, dăruire sau prin alte tipuri de tranzacţii cu sau fără răscumpărare;
 • Adăpostire – presupune plasarea victimei intr-un loc ascuns pentru a nu fi descoperită de reprezentanţii organelor de poliţie sau de o altă persoană terţă, capabilă să denunţe traficanţii;
 • Ameninţare şi aplicarea violenţei fizice sau psihice;
 • Confiscarea documentelor – presupune sustragerea de la victimă a actelor de identitate, paşaportului, permisului de şedere, ş.a.;
 • Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat - presupune situaţia, în care victima este lipsită de liberate, inclusiv libertate de circulaţie, este ţinută în stare de ostatic pană la momentul achitării de el sau de o persoană terţă a unei datorii legale sau ilegale;
 • Îngrădirea la libera circulaţie - Victima este privată de libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în perimetrul unei zone restrînse, adesea în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui randament al muncii maximal;
 • Ameninţarea cu predarea către autorităţi – se aplică de regulă faţă de migraţii ilegali.

În cazul în care a-ţi fost atras/ă în una din situaţiile expuse mai sus, sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane, MAEIE recomandă de a semnala neîntîrziat autorităţile locale de poliţie, precum şi misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova.

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie, misiunea diplomatică a Republicii Moldova precum şi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.