Acte de stare civilă

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate au dreptul să se adreseze la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova pentru a înregistra actele de stare civilă, cum ar fi naşteri, decese, căsătorii, schimbarea numelui de familie şi / sau a prenumelui. În plus la aceasta, ambasadele şi consulatele au competenţă de a elibera duplicate ale certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă şi de a transcrie actele de stare civilă eliberate de către organele competente ale statului de acreditare.

 

Pentru înregistrarea naşterii, solicitantul urmează să prezinte la ambasadă sau consulat, de regulă, următoarele acte:

 1. certificatul medical constatator al naşterii
 2. certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de către o instituţie medicală privată sau de către un medic privat care a primit naşterea
 3. hotărârea judecătorească privind constatarea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă
 4. actele de identitate ale părinţilor copilului
 5. actele de stare civilă ale părinţilor copilului (certificate de căsătorie, divorţ, etc)
 6. alte documente, în funcţie de caz

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova.

 

Pentru înregistrarea decesului, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. certificatul medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sanitară
 2. actul eliberat de către organele competente, care atestă decesul persoanei
 3. hotărârea judecătorească privind constatarea decesului sau privind declararea persoanei ca fiind decedată
 4. actele de identitate a decedatului
 5. livretul militar sau adeverinţa de recrutare a decedatului, după caz
 6. actul de identitate al declarantului
 7. alte documente, în funcţie de caz.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova.

 

Pentru înregistrarea căsătoriei, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. declaraţia de căsătorie
 2. actele de identitate a viitorilor soţi şi fotocopiile actelor
 3. certificatele de naştere ale viitorilor soţi (sau duplicatele certificatelor de naştere) şi fotocopiile certificatelor
 4. certificatele medicale ce confirmă trecerea controlului medical (în cazul existenţei lor)
 5. actele ce demonstrează încetarea căsătoriei anterioare (certificatele sau duplicatele certificatelor de divorţ sau de deces a soţului din căsătoria precedentă, hotărârile judecătoreşti privind divorţul emise în străinătate) şi copiile acestora
 6. alte documente, în funcţie de caz

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova.

 

Pentru înregistrarea schimbării numelui de familie şi / sau a prenumelui, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. cererea privind schimbarea numelui de familie şi/ sau a prenumelui
 2. curicullum vitae (autobiografia)
 3. prezentarea, în formă scrisă, a motivelor de schimbare a numelui de familie şi/ sau a prenumelui
 4. certificatul de naştere al solicitantului
 5. certificatele de naştere ale copiilor minori
 6. certificatul de căsătorie
 7. certificatul de divorţ
 8. copia buletinului de identitate sau a paşaportului
 9. două fotografii 35 x 45 mm
 10. alte acte pe care solicitantul, misiunea diplomatică sau oficiul consular le consideră necesare pentru argumentarea cererii. 

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova.

 

Pentru eliberarea duplicatelor certificatelor şi extraselor după actele de stare civilă, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. cererea de solicitare a duplicatului certificatului sau extrasului de stare civilă
 2. copia buletinului de identitate
 3. alte documente, în funcţie de caz

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova.

 

Pentru transcrierea actelor de stare civilă eliberate de către organele competente ale statului de acreditare, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. cererea de transcriere a actului de stare civilă
 2. copia, extrasul sau certificatul după actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau de schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de către organele competente din străinătate şi legalizate, după caz
 3. actele de identitate:
 4. ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere)
 5. ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie)
 6. ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ)
 7. ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces)
 8. ale persoanei căreia i-a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui)
 9. certificatul de căsătorie a părinţilor copilului
 10. certificatele de naştere a părinţilor copilului
 11. actul de identitate al solicitantului, după caz
 12. procura, după caz
 13. alte documente, în funcţie de caz.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova.