Perfectarea paşapoartelor

Cetăţenii moldoveni aflaţi cu domiciliul permanent în străinătate pot depune cerere la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pentru perfectarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova. Această posibilitate o au persoanele care au perfectat la birourile de paşapoarte ale Ministerului Dezvoltări  Informaţionale procedura de stabilire cu domiciliul permanent în străinătate şi cărora  le-a fost aplicată în paşaport ştampila respectivă, precum şi retras buletinul de identitate.

 

Pentru perfectarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, solicitantul urmează să se adreseze la ambasada sau consulatul Republicii Moldova cu următoarele acte:

 1. cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular)
 2. cererea-chestionar model „A” de solicitare a paşaportului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular )
 3. paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate (actual) sau declaraţia de la poliţie privind pierderea/ furtul acestuia, după posibilitate
 4. certificatul de naştere al solicitantului, în original
 5. certificatul de căsătorie şi/sau certificatul de divorţ, în original
 6. certificatul de deces a soţului/soţiei în original (după caz)
 7. certificatele de naştere a copiilor minori în vârstă de până la 18 ani, în original (după caz)
 8. certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original (după caz)
 9. diploma de studii superioare, în original (după caz)
 10. diploma de grad ştiinţific/de studii postuniversitare, în original (după caz)
 11. trei fotografii color 90 x 120 mm, en-face, realizate pe fundal alb 
 12. patru fotografii  color 35 x 45 mm, enface, realizate pe fundal alb
 13. certificatul medical privind grupa sangvină, în original ( expres numai în cazul perfectării primului paşaport).

Notă: Toate originalele actelor de stare civilă eliberate de către autorităţile competente străine urmează a fi legalizate şi, respectiv, traduse, confirmate şi transcrise de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova.

 

Persoanele care nu au domiciliu permanent în străinătate pot solicita perfectarea paşaportului naţional, depunând o cerere la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova. În acest caz, la dosarul de perfectare a paşaportului, suplimentar, se vor anexa următoarele documente:

 1. Carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia asistenţă socială privind predarea carnetului de pensionar*;
 2. Carte de muncă, în original (după caz)*;
 3. Certificatul de premilitar sau livret militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţa militară *
 4. Consimţământul autentificat notarial al soţului rămas cu domiciliul în Republica Moldova privind stabilirea solicitantului cu domiciliu permanent în străinătate (în cazul copiilor minori, de până la 18 ani) sau hotărârea judiciară privind decăderea din drepturile părinteşti a unuia dintre părinţi ori privind stabilirea locului de trai al copilului cu unul din părinţi;
 5. Consimţământul, legalizat notarial sau la ambasadă, copilului privitor la stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate cu unul dintre părinţi, în cazul copiilor  cu vârsta cuprinsă între 10-18 ani. Prezenţa minorului la ambasadă este obligatorie;
 6. Consimţământul autentificat notarial al părinţilor, care au rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru plecarea la domiciliu permanent peste hotare a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sînt decedaţi;
 7. Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul statului (legalizat şi tradus);

 

Pentru a afla mai multe informaţii privitor la un caz concret de perfectare a paşaportului, contactaţi misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.