MAEIExplică aderarea la UE

Pe data de 4 martie 2022, Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul Uniunii Europene a invitat Comisia Europeană să prezinte avizul său privind cererea Republicii Moldova, ca prim pas al Uniunii Europene în procesul de aderare.

Pentru a putea redacta un astfel de aviz, la 11 și la 19 aprilie 2022, Comisia Europeană a transmis autorităților de la Chișinău două părți ale chestionarului cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova.

Răspunsurile la întrebările din acest chestionar au reprezentat starea situației de moment din țara noastră, arătând nivelul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. Prima parte a chestionarului completat a fost transmisă Comisiei Europene pe 22 aprilie 2022, iar a doua parte – pe 12 mai 2022.

La 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul cu privire la cererea de aderare prin care a recomandat Consiliului UE să i se acorde țării noastre statutul de candidat în situația în care vor fi întreprinse măsuri în mai multe domenii.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis să-i acorde statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.

În acest context, Comisia Europeană a fost invitată să transmită Consiliului European un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul său din 17 iunie 2022, ca parte a pachetului său periodic de extindere. Consiliul European va decide asupra etapelor următoare o dată ce vor fi îndeplinite pe deplin toate condițiile.

În vederea coordonării eforturilor autorităților naționale a fost elaborat un plan de acțiuni pentru implementarea celor 9 condiții formulate de către Comisia Europeană. Proiectul planului a fost discutat la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE) din 13 iulie 2022 și a fost adoptat la 4 august 2022.

Planul de acțiuni conține pașii următori, ce urmează  a fi realizați către vara anului 2023.

Planul de acțiuni aprobat la CNIE, a fost consultat de MAEIE, împreună cu echipa de la Cancelaria de stat și instituțiile naționale, cu reprezentanții societății civile și cu Comisia Europeană.

Documentul conține acțiuni, termeni și instituții responsabile pentru fiecare din cele 9 domenii:

 1. reforma justiției
 2. cadrul electoral
 3. combaterea corupției
 4. deoligarhizarea și reducerea influenței intereselor private
 5. combaterea criminalității organizate și spălării banilor
 6. îmbunătățirea serviciilor publice, reforma administrației publice
 7. managementul finanțelor publice
 8. implicarea societății civile
 9. drepturile omului.

Surse și documente suplimentare:

 1. Semnarea Cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
 2. Recepționarea primei părți a Chestionarului Comisiei Europene privind Cererea de aderare
 3. Răspunsurile Republicii Moldova la Chestionar
 4. Avizul Comisiei Europene
 5. Concluziile Consiliului European privind cererea de aderare
 6. Planul de acțiuni pentru implementarea condițiilor Comisiei Europene
 7. Action Plan for the implementation of the steps proposed by the European Commission
 8. Commission Analytical report on Moldova's alignment with the EU acquis
 9. Joint press statement following the seventh Association Council meeting between the European Union and the Republic of Moldova (europa.eu)
 10. Infografic desprea realizarea celor 9 recomdări formulate de Comisia Europeană
 11. Oral Update of the European Commission on the implementation of the 9 steps