Sectorul energetic

În ceea ce privește cooperarea cu UE în domeniul energetic, R. Moldova şi-a stabilit următoarele priorități: 

  • Integrarea în piața energetică a UE, inclusiv prin participarea deplină la Tratatul Comunității Energetice și prin semnarea în iunie 2017 a Acordului privind condițiile de interconectare a sistemului energetic al R. Moldova cu rețeaua continentală a operatorilor de transport și de  sistem pentru energia electrică ENTSO-E (termenul de implementare fiind 6 ani), precum și eventuala aderare la ENTSO-G; 
  • Obținerea și valorificarea sprijinului acordat de către UE pentru implementarea proiectelor de consolidare a securității energetice a RM, în domenii de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, consolidarea infrastructurii energetice a gazelor și a electricității, dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică, promovarea energiei regenerabile.

Procesul de armonizare legislativă este facilitat de participarea R. Moldova la Tratatul Comunității Energetice. Prin aderarea la Tratat, Republica Moldova s-a angajat să implementeze legislația UE în domeniul energetic, așa numit „acquis-ul communautaire”, care include și pachetele energetice II și III.

De asemenea, în octombrie 2015 Republica  Moldova a aderat la Inițiativa de conectare a rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), lansată în februarie 2015, urmărind scopul de a ajuta la îmbunătățirea climatului investițional în țările UE și statele membre ale Comunității Energetice, prin crearea unui cadru de reglementare și de piață stabil în sectorul gazelor naturale. Apartenența la Inițiativa în cauză încurajează integrarea mai strânsă cu piețele energetice ale UE și ale Comunității Energetice.

În vederea consolidării securității energetice, în septembrie 2017 Republica Moldova a susținut extinderea ariilor de activitate ale CESEC pe segmentul de energie electrică, eficiență energetică și energie regenerabilă, document însoțit de un Plan de Acțiuni cu măsuri și proiecte energetice prioritare pentru îmbunătățirea pieței de energie electrică și consolidarea securității energetice.

La data de 16 martie 2022, în rezultatul deciziei pozitive a operatorilor sistemului de transport ai Europei Continentale, a fost realizată sincronizarea în regim de testare a sistemului de electricitate a Rețelei Continentale ENTSO-E la sistemele de electricitate ale Ucrainei și Republicii Moldova. Această conexiune, deși nu permite deocamdată efectuarea schimburilor comerciale de electricitate, asigură stabilitatea funcționării sistemului energiei electrice al RM .

Proiecte energetice majore de infrastructură sunt:

  • Consolidarea și dezvoltarea interconexiunilor între sistemul energetic al RM și sistemul energetic al României – Isaccea-Vulcănești-Chișinău – prin implementarea proiectului de construcție a unei stații noi de tip back-to-back la Vulcănești și a liniei electrice de înaltă tensiune - LEA 400kV Vulcănești – Chișinău. Lucrările de construcție sunt efectuate în cadrul Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, cu un buget total de 260 mil euro, pentru o perioadă de 4 ani;
  • Construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău a fost finalizată la 1 august 2020. Prima testare a capacității operaționale a acestuia a fost efectuată în luna octombrie 2021, fiind transportate în premieră volume adiționale de gaze naturale din surse alternative. Interconectorul are o capacitate de 1,5-2,2 mlrd m3/an sau 5,2 mln m3/zi, și o lungime totală de 150 km, dintre care 117 km pe teritoriul Republicii Moldova. Lucrările de sporire a capacității gazoductului de partea României au fost finalizate în octombrie 2021, cu construcția încă a 165km de gazoduct între Onești-Gherăești-Iași și a două stații de compresare;
  • Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova”, în valoare de 75 mln euro susținut de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de energie în clădirile publice din Republica Moldova. Acesta este primul proiect național de eficiență energetică implementat în țară.

Republica Moldova este beneficiară de asistență în domeniul energetic în cadrul programului EU4Energy, destinat țărilor Parteneriatului Estic, iar în anul 2015 Republica  Moldova a aderat la Fondul Regional al Parteneriatului de Est E5P, destinat promovării investițiilor în domeniul eficienței energetice.