Înregistrarea autoturismelor în serie speciala

Actualizat la data de 16 februarie 2024

Modalitatea de înregistrare, prelungire şi radiere în/din serie specială a mijloacelor de transport a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi a membrilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din anul 1961 şi cu privire la relaţiile consulare din 1963, misiunile diplomatice şi consulare, precum şi membrii personalului misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova sunt în drept să înregistreze autoturismele deţinute în proprietate în serie specială.

Protocolul Diplomatic de Stat (în continuare PDS) este unica instituţie la nivel naţional care autorizează eliberarea plăcuţelor în serie specială.

Înregistrarea în serie specială pentru membrii personalului misiunilor diplomatice se efectuează temporar, pentru perioada exercitării mandatului diplomatic în Republica Moldova. Perioada respectivă coincide cu valabilitatea cartelei de acreditare eliberară de PDS. În cazul în care expiră valabilitatea cartelei de acreditare, concomitent va expira şi valabilitatea înregistrării autoturismului în serie specială. Prelungirea înregistrării se va efectua în baza noii cartele de acreditare şi a documentelor aferente.

Agentul diplomatic poate înregistra în serie specială un singur vehicul aflat în proprietate, iar în cazul când este însoţit în misiune de soţ/soţie – două automobile. Personalul administrativ tehnic, poate înregistra în serie specială doar un singur automobil aflat în proprietate.

PDS autorizează eliberarea mandatului pentru a conduce automobilul misiunii diplomatice înregistrat în serie specială doar membrilor (posesori ai cardului de tip A, B și C) personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova.

Consulatele Onorifice pot avea un singur vehicul înregistrat în serie specială, aflat în proprietatea Consulatului Onorific.

Înregistrarea autoturismelor în serie specială pentru o perioadă mai mică de 6 luni nu se efectuează. Agenţii diplomatici vor apela pentru înmatriculare în serie ordinară a vehiculului.

Plăcuţele de înmatriculare diplomatică au următoarele serii:

seria CD – (corpul diplomatic) se eliberează pentru automobilele de serviciu ale misiunilor diplomatice şi cele personale ale personalului diplomatic, posesori ai paşapoartelor diplomatice (sau altor documentele echivalente) şi cartelelor de acreditare eliberate de MAEIE;

seria TC – (transport consular) se eliberează pentru mijloacele de transport ale oficiilor consulare, funcţionarilor consulari, angajaţilor consulari şi membrilor personalului de serviciu ai oficiilor consulare, precum și pentru automobilele de serviciu ale oficiilor Consulare Onorifice;

seria TS – (transport de serviciu) se eliberează mijloacelor de transport ale membrilor personalului administrativ-tehnic şi de serviciu ai misiunilor diplomatice, precum şi unei categorii de colaboratori ai reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, prevăzute de acordurile în vigoare, posesori ai paşapoartelor de serviciu (sau altor documentele echivalente) şi cartelelor de acreditare eliberate de MAEIE.

Atribuirea seriilor speciale:

Se completează în 2 exemplare formularulpentru solicitarea înregistrării unui autoturism în serie specialăla care se anexează materialele aferente, după cum urmează:

În cazul procurării autoturismului pe teritoriul Republicii Moldova:

 1. de la un agent economic cu achitarea taxelor şi accizelor:

 • Copia invoce-ului/şi facturii fiscale;
 • Copia documentului care atestă parametrii tehnici ai vehiculului;

 • copia declarației vamale ;

 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare şi în nota către PDS.

 1. de la un agent economic fără achitarea taxelor şi accizelor:

 • Copia contractului de vânzare-cumpărare şi după caz de prestare servicii de transport;
 • Copia invoce-ului/şi facturii fiscale;

 • Copia documentului care atestă parametrii tehnici ai vehiculului;

 • copia declarației vamale;

 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare şi în nota către PDS.

 1. de la o persoană fizică:

 • Copia contractului de vânzare-cumpărare cu indicarea preţului tranzacţiei;
 • Copia carnetului tehnic al vehiculului dacă este înregistrat în serie ordinară în RM, după caz cu înscrisurile aferente scoaterii de la evidenţă;

 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare şi în nota către PDS.

În cazul procurării/importului autoturismului în afara Republicii Moldova:

 1. cu achitarea drepturilor de import în Republica Moldova:

 • Copia contractul de vânzare-cumpărare;
 • Copia facturii fiscale/şi invoce-ului;

 • Copia documentului care atestă parametrii tehnici ai vehiculului;

 • Copia Autorizației pentru utilizarea regimului vamal de admitere temporară sau copia declarației vamale privind plasarea sub regim de admitere temporară cu condiția ca la acesta să fie anexat un document care cuprinde datele următoare: proprietarul mărfii, locul utilizării mărfurilor, biroul vamal de încheiere a regimului, biroul vamal de supraveghere, perioada încheierii regimului, detalii privind activitățile planificate. Sau copia declarației vamale de plasare sub regim vamal de import;

 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare şi în nota către PDS.

 1. fără achitareadrepturilor de import în Republica Moldova:

 • Copia contractului de vânzare cumpărare, după caz certificatul CMR;
 • Copia facturii fiscale/invoce-ul;

 • Copia Autorizației pentru utilizarea regimului vamal de admitere temporară sau copia declarației vamale privind plasarea sub regim de admitere temporară cu condiția ca la acesta să fie anexat un document care cuprinde datele următoare: proprietarul mărfii, locul utilizării mărfurilor, biroul vamal de încheiere a regimului, birou vamal de supraveghere, perioada încheierii regimului, detalii privind activitățile planificate.

 • Copia paşaportului tehnic al vehiculului;

 • Copia certificatului de conformitate;

 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare în nota către PDS.

Prelungirea valabilităţii înregistrării în serie specială

Se completează în 2 exemplare chestionarul privind prelungirea valabilităţii înregistrării vehiculelor în serie specială, cu anexarea următoarelor documente:

 1. Pentru vehiculul procurat în/peste hotarele Republicii Moldova fără achitarea drepturilor de import.

 • Copia carnetului tehnic al vehiculului eliberat de autorităţile RM;
 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare şi în nota către PDS;

 • Copia declarației vamale în care este indicat termenul prelungit.

 1. Pentru vehiculul procurat în/peste hotarele Republicii Moldova cu achitarea drepturilor de import.

 • Copia carnetului tehnic al vehiculului eliberat de autorităţile RM;
 • Copia cartelei de acreditare, eliberată de PDS şi a unui act de identitate valabil. În cazul înregistrării autoturismului pe misiunea diplomatică, se va face menţiunea de rigoare şi în nota către PDS.

Solicitarea privind prelungirea valabilităţii în serie specială se va perfecta, în termen rezonabil, până la expirarea perioadei inițiale înregistrate în serie specială.

După necesitate MAE şi Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto sunt în drept de a solicita documente suplimentare.

După examinarea dosarului, PDS va elibera permisiunea de rigoare, care va fi remisă solicitantului pentru a o prezenta, cu documentele aferente, Direcţiei principale Înregistrare a Transportului şi Calificare a conducătorilor auto.

Sugestii pentru completarea formularului:

 • Se completează în simboluri de tipar;
 • Toate câmpurile se vor completa cu informaţii veridice;

 • Formularul este semnat în exclusivitate de Şeful misiunii sau Însărcinatul cu Afaceri şi se aplică ştampila misiunii diplomatice.

Formularul va fi completat în două exemplare, împreună cu documentele menționate, și va fi depus pe suport de hârtie la Protocol. Durata de procesare a cererii este de până la 15 zile lucrătoare.

Primul exemplar al chestionarului va rămâne la MAE împreună cu documentele justificative. Al doilea exemplar va fi returnat solicitantului împreună cu mențiunile necesare al PDS de autorizare a înmatriculării mijlocului de transport.

Cererile incomplete vor fi returnate.

Radierea autoturismului din registrul vehiculelor diplomatice

Se va perfecta o Notă Verbală în adresa PDS, obligatoriu semnată de Şeful misiunii sau Însărcinatul cu Afaceri a.i., cu menţiunea privind motivele radierii vehiculului din serie specială (vânzare, scoatere din ţară) la care se va anexa Copia carnetului tehnic al vehiculului eliberat de autorităţile RM și Copia cartelei de acreditare a proprietarului vehiculului eliberat de PDS.

PDS va elibera autorizarea de rigoare, după care, aceasta va fi remisă solicitantului pentru a o prezenta împreună cu plăcile de înmatriculare Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto.

La solicitarea beneficiarului, vor fi eliberate numere de înmatriculare temporare pentru a părăsi Republica Moldova.

Beneficiarul este obligat să restituie plăcile de înregistrare în serie specială Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto. În cazul în care nu vor fi returnate, PDS este în drept să refuze înregistrarea unui nou vehicul în serie specială misiunii vizate.