Justiţie şi Afaceri Interne

Cooperarea cu Europol

Republica Moldova cooperează cu Oficiul European de Poliţie (Europol) în baza Acordului Strategic de Cooperare semnat în 2007 şi Acordului Operaţional de Cooperare semnat la 18 decembrie 2014, la Chișinău. Din 2013, Republica Moldova a detaşat un ofiţer de legătură la Europol.

Cooperarea cu Eurojust

Acordul de Cooperare între Republica Moldova şi Eurojust a fost semnat în 2014.

Cooperarea cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri

În 2012 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA). În acest context, Republica Moldova a desemnat Observatorul naţional pentru Droguri drept punct de contact pentru EMCDDA.

Cooperarea cu CEPOL

Acordul bilateral între Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Colegiul European de Poliţie (СEPOL) a fost semnat în 2012. Cooperarea cu Colegiul European de Poliţie oferă corpului profesoral-didactic şi studenţilor Academiei posibilitatea de a beneficia de noile metode şi oportunităţi de predare şi însuşire a cunoştinţelor, în domeniul învăţămîntului juridico–poliţienesc. 

Drepturile Omului

Dialogul privind drepturile omului lansat în 2010 are drept scop abordarea problemelor conexe drepturilor omului într-un mod aprofundat şi intensificarea cooperării şi coordonării participării în cadrul forumurilor multilaterale.

Cooperarea cu Frontex

Relaţiile Republicii Moldova cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) se bazează pe Aranjamentul de lucru cu privire la stabilirea cooperării operaţionale din 12 august 2008 şi Planul de cooperare pentru anii 2015 – 2017. Cooperarea include schimbul de informaţie, formarea profesională, cercetarea şi dezvoltarea, analiza de risc şi operaţiunile comune.

În baza acestui Plan, poliţiştii de frontieră au participat la diverse proiecte pilot şi măsuri operaţionale organizate de către Agenţia Frontex, realizându-se, totodată, schimb de date pe durata desfăşurării acestora.

Ofiţerii moldoveni au fost antrenaţi în diverse activităţi de instruire în domeniul analizei de risc, depistării documentelor de călătorie false sau falsificate, depistarea mijloacelor de transport furate, instruirea personalului în conformitate cu exigenţele UE în domeniu, aplicarea standardelor comune în dresajul câinilor de serviciu etc.

Poliţia de Frontieră şi Agenţia FRONTEX se află în contact permanent pe dimensiunea dezvoltare, în special în ceea ce vizează echipamentele de supraveghere şi sisteme automatizate care pot fi relevante pentru sistemul de management integrat al frontierei. Mai mult, ofiţerii Poliţiei de Frontieră sunt implicaţi în activităţile de implementare a sistemului de securitate la frontieră a platformei EUROSUR.

Misiunea EUBAM

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost lansată la 1 decembrie 2005, în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei.

Obiectivul de bază al Misiunii EUBAM este dezvoltarea capacităţilor în domeniul controlului de frontieră şi consolidarea securităţii în regiune. Autorităţi partenere: Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal ale Republicii Moldova; Serviciul Grăniceresc de Stat şi Serviciul Vamal ale Ucrainei, precum şi alte organe de drept şi servicii de control ale ambelor state.

Mandatul EUBAM a fost extins începand cu 1 decembrie 2017 pentru un termen nou de 36 de luni (pana la 30 noiembrie 2020).