Vizite în Republica Moldova

Protocolul Diplomatic de Stat are responsabilitatea organizării vizitelor în Republica Moldova a:

  • Şefilor de Stat
  • Şefilor de Guvern
  • Miniştrilor Afacerilor Externe

Organizarea vizitelor altor Miniştri este în responsabilitatea Direcţiilor relaţii internaţionale şi Cabinetelor Miniştrilor ale Ministerelor de profil.

Protocolul Republicii Moldova distinge tradiţional trei categorii de vizite, în ordinea de precădere:

  • vizite oficiale
  • vizite de lucru
  • vizite simple (private / de escală)

Calificarea vizitei cade în responsabilitatea autorităţii care invită: Preşedintele RM, Prim-ministrul RM sau Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Pentru toate vizitele, cu excepţia vizitelor private în cadrul cărora nu este nici o întrevedere oficială, Şeful Protocolului numeşte un agent de protocol, care elaborează proiectul programului şi reprezintă interfaţa Protocolului Diplomatic de Stat în raport cu Ambasada acestui Stat la Chişinău, Ambasada Republicii Moldova în Statul vizat, Direcţia geografică şi alte instituţii naţionale implicate în organizarea vizitelor.

În pregătirea acestor vizite, Ambasadele cu reşedinţă la Chişinău au un rol foarte important. Obiectivul Protocolului este de a organiza vizitele ţinînd cont de doleanţele oaspeţilor şi de sugestiile Ambasadelor, în mod special cînd natura vizitei implică unele activităţi tradiţionale şi cu caracter obligatoriu.

Elaborarea proiectului de program se lansează urmare remiterii în adresa MAEIE, Protocolul Diplomatic de Stat, a unei Note Verbale care conţine elementele de bază pentru demararea procedurilor interne de pregătire. Nota Verbală conţine de regulă informaţii privind perioada, nivelul vizitei, componenţa delegaţiei, cursa, orele de sosire plecare, precum şi alte informaţii specifice caracterului vizitei.