Acreditarea jurnaliștilor străini

Procedura de acreditare a reprezentanţilor mass-media
de peste hotare pe lângă MAEIE al Republicii Moldova

Acreditarea reprezentanţilor mass-media de peste hotare se face în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 359 din 02.06.95 , publicată în Monitorul Oficial nr. 38-39 din 14.07.95.

Pentru acreditare, jurnalistul va expedia la adresele electronice secdep@mfa.gov.md și press@mfa.gov.md următoarele documente:

 1. Un demers (solicitare de acreditare) redactat în limba română, engleză sau franceză adresat Ministerului prin care conducătorul agenţiei de presă (publicaţiei, postului de radio sau televiziune, alte organizaţii de profil) solicită acreditarea jurnalistului său cu semnătură, număr de înregistrare şi ştampilă; În cazul unui liber profesionist, se va prezenta o dovadă din partea asociaţiei naţionale de jurnalişti, confirmată de către o Ambasadă sau de către Ministerul Afacerilor Externe al ţării respective.
 2. Formularul de acreditare completat de către jurnalist (semnat şi cu fotografia inclusă);
 3. Un rezumat al biografiei solicitantului, autentificat prin semnătura acestuia, care va cuprinde data şi locul naşterii, informaţii privind studiile şi activitatea desfăşurată până la momentul solicitării acreditării, starea civilă;
 4. O fotografie „3x4” (în format jpeg, jpg);
 5. Copia paşaportului;
 6. Copia legitimaţiei redacţionale;

Decizia privind acreditarea se va lua în decurs de o lună de zile şi se va finaliza prin perfectarea unui carnet de acreditare, care poate fi ridicat de luni până vineri, între orele 9:00 – 16:00 cu o notificare prealabilă din partea solicitantului.

Carnetul jurnalistului acreditat este valabil pentru o perioadă de cel mult 2 ani. În cazul schimbării Agenţiei de presă ce a solicitat acreditarea în Republica Moldova sau în caz de pierdere a carnetului, jurnalistul este obligat să anunţe Ministerul despre aceasta.

În cazul prelungirii carnetului de acreditare:

Carnetul poate fi prelungit încă pentru un an. Pentru prelungirea acestuia jurnalistul va prezenta următoarele documente:

 1. Un demers (solicitare de acreditare) redactat în limba română, engleză sau franceză adresat Ministerului prin care conducătorul agenţiei de presă (publicaţiei, postului de radio sau televiziune, alte organizaţii de profil) solicită acreditarea jurnalistului său cu semnătură, număr de înregistrare şi ştampilă; În cazul unui liber profesionist, se va prezenta o dovadă din partea asociaţiei naţionale de jurnalişti, confirmată de către o Ambasadă sau de către Ministerul Afacerilor Externe al ţării respective.
 2. Formularul de acreditare completat de către jurnalist (semnat şi cu fotografia inclusă);
 3. Un rezumat al biografiei solicitantului, autentificat prin semnătura acestuia, care va cuprinde data şi locul naşterii, informaţii privind studiile şi activitatea desfăşurată până la momentul solicitării acreditării, starea civilă;
 4. O fotografie „3x4” (în format jpeg, jpg);
 5. Copia paşaportului;
 6. Copia legitimaţiei redacţionale;
 7. Cel puţin patru materiale semnate (scrise) de către jurnalist în ultima lună în instituţia mass-media reprezentată, fapt care va demonstra activitatea lui (nerespectarea acestei cerinţe constituie temei de respingere a solicitării de prelungire a acreditării).

La sosirea în Republica Moldova jurnaliştii străini sunt rugaţi să contacteze Serviciul diplomaţie publică, comunicare strategică şi interacţiune cu presa.

ADRESA:Chişinău, str.31 August 1989, nr.80 
TEL.:(+37322) 57-82-54
TEL/FAX:(+37322) 23-23-02 
E-MAIL:press@mfa.gov.md