Dare de seamă

Darea de Seama Contracte de Valoare Mică 2019
Darea de Seamă Contracte de Valoare Mică 2020
Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru Trimestrul I - 2020
Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru Trimestrul I și II - 2020
Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru Trimestrul I, II și III - 2020.
Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru Trimestrul I, II, III, IV - 2020.
Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru Trimestrul I - 2021