Acte notariale

Funcţiile notariale în străinătate le îndeplinesc misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru perfectarea actelor notariale.

 

Oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova perfectează următoarele acte notariale:

  1. autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte), cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi a contractului de gaj
  2. luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale
  3. legalizarea semnăturilor de pe acte
  4. legalizarea copiilor (duplicatelor) şi a extraselor din documente
  5. efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din acestea
  6. certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege
  7. primirea documentelor la păstrare
  8. eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite
  9. întocmirea protestelor de mare
  10. asigurarea probelor.

La îndeplinirea actului notarial se stabileşte identitatea persoanei care solicită acest serviciu. Pentru a solicita îndeplinirea unor acte notariale, cetăţenii Republicii Moldova urmează să prezinte funcţionarului consular actele de identitate valabile – buletinul de identitate sau paşaportul pentru călătorii în străinătate. Identitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliu sau se află temporar în statul de acreditare, se stabileşte în baza permisului de şedere sau a paşaportului naţional.

Pentru a afla mai multe informaţii despre acţiunile notariale, contactaţi misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova din ţara în care vă aflaţi.